• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 
MTH2001
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704046506 D SUKHUMARN SRIBUNROT  
5904032272 D+ SOFIA DUERASO  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604017706 D ORADEE PHALEE  
5705006350 C SINTON KANPEAN  
5805007464 D YANEE SAMMANEA  
5904003786 D PEERAWAT RUANGSEE  
5904008025 D NIFATINI NISENG  
5904018982 D JUREEPORN DUANGSOMA  
5904023289 D ATAWOOT POLPOOL  
5904027769 D NONGLAK WANCHAI  
5904041323 D HUNIFAH HADKEB  
6104003188 D+ RUNGRUEANG MAKDEE  
6104013922 D THATSANI THIPBURI  
6104016644 D CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104019135 A ANAN RUJICHANANTAKUL  
6105004276 C+ DAMRONSAK PRACHONGSA  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6204016098 D SIRIPONG RODSUMRID  
6205501296 C SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500331 B+ BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6205002444 C PAWINWIT SONCHA  
6205501296 C+ SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105004276 A DAMRONSAK PRACHONGS  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6205501296 B SATHAPAT PRAPRAPROMMA * แก้ไข


MTH2107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704016319 C SUPOPORN SUWANMEK  
5704021954 C PORNCHANOK WONGBAT  
5904000048 C OONNALIN SUKSANIT  
5904000725 C KUNNIKA INTAGO  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104004558 D PIMPILA MANOMAI  
6104013922 C+ THATSANI THIPBURI  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 C CHIYAWAT KAEWKANHA   
5604037308 D SUPHAPHON PHANALAIRA  
5704506103 C KHUZAIMAN DAOH  
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA   
5804008885 D NURMA POHSA   
5804044591 C+ SUKANYA BAONOK  
5804044609 D SIRIWIMON KUMSUK   
5904008041 C FITREE DERAMAE  
5904014825 C TANANYA HWANGKUM  
5904016721 D DONLAYA LUECHA  
5904035390 C SAMRAN MAWIANG  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICH  
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSRI  
5904502043 C VARICH KASAMEJIT  
6105002445 C KUNLAPATH PAENGSA  

 

MTH220ึ7

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIRA  
5604510619 C+ SIRARAT MOUSIK   
5904003786 C+ PEERAWAT RUANGSEE  
5904006193 C+ PHAKWALAN CHAIYARAT  
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504055087 D MUNA MADIYOH  
5504057687 D+ ARITA KAESAMAN  

 

MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET   
5504058586 C ASMA HAYIHAMI  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 C SUPISSARA PANTAWATEE  
5904028908 C SURASAK PLODTHONG  
6104000150 C THAKSINA SINKONG  
6104010142 D SUNISA PONLAWAT  
6104019135 C+ ANAN RUJICHANANTAKU  

 

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005008435 C    
6105500570 A    
6205001347 A    มีการแก้ไข

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504049452 C SITIPATIMOH SANI  
5704021954 A PORNCHANOK WONGBAT  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5804019882 C PETCHARA JUTTO  
5804501962 B HATHAIKAN SIAMKANG  
5904000725 B KUNNIKA INTAGO  
5904000816 B TEEPRAPAN PATTOOM  
5904003414 B+ SUWANAN THONGNUESUK  

 

MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SAMITH MEAKPIBOONWAT  


MTH3107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 

MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105500570 A AMITH MEAKPIBOONWATA  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 A SINTON KANPEAN  
5805009270 A DECHAWATHR ANERKSINW  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404039082 D AMORNTHEP KORAWIT  
5704002756 C+ ORANAN KAEW-ARMART  
5704046506 C SUKHUMARN SRIBUNROT  
5804002029 D ANITA MEENKADA   
5804002532 B WIPAWADEE YAWA  
5804002839  D+ ORATHAI MANKHONG  
5804004025 C KAMONPHAT NIMNOI  
5804005493 C+ WEERAYA SANYAKIADTI  
5804009149 D RUSDA NILEA  
5804014073 C+ PIYARAT PROMSUWAN   
5804017464  B JANJIRA SRISRANGKOM  
5804032554 D+ KHWANRUETHAI AINRIT  
5902042539 C+ TIDARAT ROTKUN  
5904001897 C+ RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904001954  D+ HADEEBAH WAEBUESA   
5904003786  D+ PEERAWAT RUANGSEE  
5904006102  D SUTSAYAMAT KONGPAT  
5904013694  C+ ORAYA WILAWAN   
5904018982 D+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904020798 C PAWITA THAIPAN   
5904021135 B+ PHEERACHAI KHOTCHAL  
5904027769 D NONGLAK WANCHAI  
5904028908 B SURASAK PLODTHONG  
5904040622  D PATTARAVADEE KONGSR  
5904042644 D+ WANISA NICHIBULAD   
5904500898 D PRAKAI SUKKOED  
5906020622 D NADNAPIT JITKHAOW  
6104002180 D NANTAWADEE KONGTANE  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSR  
6005500860 D NAPAPORN THONGLUE  
6104016958 C+ TUAN-AHAMAD JUNI  

 

MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5905000609 D KANCHANA VATCHARAPIC  
6105001512 C+ KANTA THUENSIRI  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 D ASMA HAYIHAMI  
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIRA  
5704002947 C SUPAWADEE THUMMAWAI  
5704031938 C+ NITTAYA BOONTANG  
5704033173 C+ CHAROENPORN CHOOWET  
5704037695 C PHENPORN PINKAEW  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5904000816 B+ TEEPRAPAN PATTOOM  
5904008025 C NIFATINI NISENG  
5904026142 B KANOKREKA THAONANG  
5904028908 B+ SURASAK PLODTHONG  
6104019135 A ANAN RUJICHANANTAKU  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET  
5504026179 A TIPPAWAN PROMSENA  
5704012771 B PATSARA BURAKAN  
5705006350 A SINTON KANPEAN   
6104002180 D+ NANTAWADEE KONGTANE  
6190009412 D PALAGRON PANSOMNOON  
6205501296 A SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B+    
6005000101 C    
6005003618 C    
6005006967 C    
6005500860 C    
6105001728 C+    
6105500331 A    

 
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3506
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804015039 C+ MANUTCHON JAITON  
5804044591 C SUKANYA BAONOK  
5904010757 D SORLIHAH MOOKA  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704031938 C NITTAYA BOONTANG  
5704506103 D KHUZAIMAH DAOH  
5804053055 C SUREEYANEE TALOHDI  
5804501962 D+ HATHAIKAN SIAMKANG   
5902042539 A TIDARAT ROTKUN  
5904000048 B+ OONNALIN SUKSANIT  
5904001897 A RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904003315 D KETSARAPORN PRAPWA  
5904003414 B SUWANAN THONGNUESUK  
5904003786 C PEERAWAT RUANGSEE  
5904005328 B+ NITHIRAT KAWROD  
5904007720 B+ SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904013694 B ORAYA WILAWAN   
5904014825 B TANANTA HWANGKUM  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOM  
5904020798 C+ PAWITA THAIPAN  
5904020939 B SIRADA RUEANGRATTANA   
5904021135 B PHEERACHAT KHOTCHA  
5904021929 A PATTAMAWAN BOONSRI  
5904024295 B+ JANJIRA SREEMANTA  
5904026142 C+ KANOKREKA THAONANG  
5904027967 C MASEERA TEH  
5904030706 C NILAWAN SENARAT  
5904031811 B+ SARANCHANA YOIYATI  
5904042818 C PASEEYAH HAYEE-ABU  

  

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5905000609 D+ KANCHANA VATCHARAPI  


MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805003604 C+ PATTANON IAMASA  
6005003618 D+ NATTHARIKA PLUEMCHAI  
6005006967 B SOMKID PRONGJAI  


MTH4506

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 A NOPPADON WANGBAI   
5805002267 A NATKAMON KHEMNGOEN   
5805003604 A PATTANON IAMASA   
5905000809 A KANCHAN VATCHARAPIC  


***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะฯ 
    วิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่าน 
    และเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 
  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

                               MTH2001

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604510619 D+ SIRARAT MOUSIK  
5804011186 C+ PAENGRAM NAKKOED  
5804044591 D+ SUKANYA BAONOK  
5804044609 C+ SIRIWIMON KUMSUK  
5904003786 D+ PEERAWAT RUANGSEE  
6104000150 C+ THAKSINA SINKONG  
6104000796 A CHALITA PUNATUNG  
6104001448 C+ JUTAMANEE PHOMRIT  
6104001844 C+ KANCHANA KONPHON  
6104001869 B+ DARAWAN SIANGPHRO  
6104001877 C+ NOPPAWAN PHATRAT  
6104003055 C NAPAT PHUTHANABAT  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104003766 D PAWEENA PATNUSON  
6104004558 C PIMPILA MANOMAI  
6104004673 D+ BOONSONG PHATA  
6104005472 D+ CHATTARIN RUEANGYOD  
6104005902 C+ NATCHARIN PRAKRONGPH  
6104009219 C SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104010100 D PATTARAWADEE NONGMA  
6104010308 B NAROUMON YOUNJID  
6104010571 B+ TANINTRA PANITPARADO  
6104010738 C+ SAKDA PANLUEANG  
6104013252 C+ PHANIDA TABONGLEK  
6104013922 B THATSANI THIPBURI  
6104013930 C ARRIYA SUTCHU  
6104014326 B+ PATSITA WAISOONG-NOE  
6104015232 D+ CHOLAMAS TRIMET  
6104016644 B CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104016958 D+ TUAN-AHAMAD JUNI  
6104018731 D+ KANLAYA MOOSEE  
6104019960 C LIRAWADEE PHUANGMARI  
6104020331 D+ SOPHIDA BUSUWA  
6104020737 C THANAPA NOISA  
6104500720 C+ AELISA YAKOH  
6104502221 C+ WATSAPHON KUWESA   
6105001728 B+ WARAPORN THONG-ON  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWATA  
6154002254 B CHADAPHON SAEAUI  
6204003807 B KILAYUT NAMKHUN  
6204006305 C+ ANUSORN SENGKHUNTHO  
6204007113 B NANNAPAT SUTTIMALA  
6204015181 C PUKWALAD KANCHANAPA  
6204016098 C SIRIPONG RODSUMRID  
6204016767 D YOLLADA JUMNONGRAT  
6204018011 A PHARUNYOO ONNUAM  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA   
6205003368 C BOONYARIT JINSURIWON  

 

                              MTH2002

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 C+ SOMBHORN PHROMSAK  
5604045327 D+ SURIYA YASENG  
5704000875 C KAMONSRI KHUNCHAI  
5704012797 D RATTIYA SROYKRATHOK  
5804011186 D PAENGRAM NAKKOED  
5804015039 C+ MANUTCHON JAITON  
5804015385 A NATCHAYA KENGTRONG  
5804028040 D JITTIMA SIRIWATANAK  
5804044591 D+ SUKANYA BAONOK  
5804053360 C+ NOORULHUDA HAYITAHAY  
5904006102 B BUTSAYAMAT KONGRA  
5904007720 D SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904008884 D SAHARACH BOONNEEPIT  
5904027165 B+ JANTHIMA SUDDEE  
5904030144 B JUTHARAT KHAMMALA  
5904034823 C THAWANYA HONGNIKORN  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

                               MTH2207

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904013694 D ORAYA WILAWAN  
5904021929 C+ PATTAMAWAN BOONSRI  
5904035390 C SAMRAN MAWIANG  

 

                                MTH2103

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604510619 D+ SIRARAT MOUSIK  
5804002029 D ANITA MEENKADA  
5804002939 D ORATHAI MANKHONG  
5804006053 D JUTAPORN JANDAM  
5804012374 C KANJANA NAJAROEN  
5804029436 D ONANONG TRONGKEAW  
5904042644 C+ WANISA NICHIBULAD  
5905005327 D BUNYASIT SAENKWA  
6104004731 D SURIYUN CHUAYNUN  
6105001728 D WARAPORN THONG-ON  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJI  

 

                               MTH2104

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904000816 C+ TEEPRAPAN PATTOOM  
6105500570 C SMITH MEAKPIBOONWAT  

 

                               MTH2106

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104019135 B+ ANAN RUJICHANANTAKU  

 
                                MTH2107
                     -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                                MTH2205

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604503135 D NATCHART KUNARUKWON  
5704000875 D+ KAMONSRI KHUNCHAIKAN  
5804005493 D WEERAYA SANYAKIADTIK  
5804017464 D JANJIRA SRISRANGKOM  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5804049434 D WANNAPA PHUTTHONG  
5904035390 D SAMRAN MAWIANG  
5904038337 D+ RUNGRUEDEE LATTHICH  
6005006579 D+ ABDULRASHID DURAHING  
6104002180 D+ NANTAWADEE KONGTANE  
6105500570 B SMITH MEAKPINBOONWATA  
6204006305 C+ ANUSORN SENGKHUNTHOD  
6204015181 D PUKWALAD KANCHANAPAN  
6204016098 C SIRIPONG RODSUMRID  
6204018011 A PHARUNYOO ONNUAM  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  
6205003368 C BOONYARIT JINSURIWO  

 

                                MTH2206

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704037695 C+ PHENPORN PINKAEW  
6104000150 A THAKSINA SINKONG  
6104000796 A CHALITA PUNATUNG  
6104001273 D PASIN SOPHONTHANAPHO  
6104001448 D+ JUTAMANEE PHOMRIT  
6104001844 B+ KANCHANA KONPHON  
6104001869 B+ DARAWAN SIANGPHRO  
6104003055 D+ NAPAT PHUTHANABAT  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104005472 C CHATIARIN RUEANGYODK  
6104005902 D+ NATCHARIN PRAKRONGP  
6104006066 C PHAKHARAT HOIKHAO  
6104008336 D+ MATLIKA HMEPHITHAK  
6104009219 D SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104009557 D+ PAWEENA THASRIPHU  
6104010308 D NAROUMON YOUNJID  
6104010571 A TANINTRA PANITPARADO  
6104010738 C SAKDA PANLUEANG  
6104012494 D+ A-SISAH LOHNA  
6104013922 C THATSANI THIPBURI  
6104013930 B+ ARRIYA SUTCHU  
6104016644 B+ CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104016669 D+ SUCHADA KONGLANG  
6104016958 D TUAN-AHAMAD JUNI  
6104019960 D LIRAWADEE PHUANGMAR  
6104020331 C+ SOPHIDA BUSUWA   
6104500720 B+ AELISA YAKOH   
6104500753 B+ JUNTHIWA BUNCHALO  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUU  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  
6105500570 B SMITH MEAKPIBOONWAT  
6154002254 B+ CHADAPHON SAEAUI   
6204003807 C KILAYUT NAMKHUN  
6204006305 D+ ANUSORN SENGKHUNTHO  
6204018011 B+ PHARUNYOO ONNUAM  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002444 D PAWINWIT SONCHA  
6205002873 D PATAVEE PIROM  
6290030813 A EKANAN  SETTSUWAN   

  

                               MTH2253

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 C CHIYAWAT KAEWKANHA  
5404033812 C WATHINI KHUNPAKDEE  
5404039082 D AMORNTHEP KORAWIT  
5404055427 D SUPATTRA BIDASAKUN  
5504006387 D SAOWAPA SANGKAEW  
5504030775 A RUWAIDA HAJICHEKI  
5504054676 B TAREKA SAENGYO  
5504509349 D RACHATAWAN TAWEES  

 
                               MTH2254
                       -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                              MTH2601

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704033173 B CHAROENPORN CHOOWET  
5804007192 B THIPAPHA KHOABLUNG  
5904020301 C PIMTIP KAEWSIRI  
5904037586 C HATHAITIP KLEARMUL  
5904040622 D+ PATTARAVADEE KONGSRI  
6104019960 A LIRAWADEE PHUANGMAR  
6104020331 C SOPHIDA BUSUWA  
6204003807 C+ KILAYUT NAMKHUN  
6204006305 C ANUSORN SENGKHUNTHOD  
6204007113 C+ NANNAPAT SUTTIMALA  
6204015181 D PUKWALAD KANCHANAPAN  
6204016767 C YOLLADA JUMNONGRAT  
6204018011 A PHARUNYOO ONNUAM  

 

                                MTH2604

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604030220 B APHICHAYA INTHACHIT  

 

                              MTH2605

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005420 D KUNLAYA NAMELESS  
5704031938 C NITTAYA BOONTANG  
5804002839 C ORATHAI MANKHONG  
5902042539 A TIDARAT ROTKUN  
5904001897 A RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904003786 C PEERAWAT RUANGSEE  
5904006102 C BUTSAYAMAT KONGPAT  
5904006193 C+ SIRICHAI CHAIYARAT  
5904014825 C TANANYA HWANGKUM  
5904017877 C+ CHITKAMON SACHIT  
5904019311 D WIPHAWDI PHOMBUN  
5904021929 A PATTAMAWAN BOONSRI  
5904024295 A JANJIRA SREEMANTA  
5904035390 D SAMRAN MAWIANG  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICH  

 

                               MTH3105

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905000609 B+ KANCHANA VATCHARAPI  


                              MTH3107
                    -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

                             MTH3204

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5505006246 A KANJANA KARAKET  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5805003604 B PATTANON IAMASA  
5805009270 B+ DECHAWATHR ANERKSIN  
6005000101 C PIMPISA RATTANAKUN  
6005003618 C NATTHARIKA PLUEMCHAI  
6005006967 C+ SOMKID PRONGJAI  
6290030813 A EKANAN SETTSUWAN  


                             MTH3205
                     -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                               MTH3206

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904007464 C SARANYA PHATPHON  
5904008009 A NARONGRIT ANANTAKOO  
5904008660 A CHITPANU CHANSANG  
5904013488 C KANYA SRINUAN  
2904021861 C TANAPORN KHUMPHAENG  
5904023230 D+ CHANCHIRA PHETNOI  
5904025557 C JUTAMAS JUNRAHONG  
5904027165 D JANTHIMA SUDDEE   
5904032272 D+ SOFIA DUERASO  
6005006967 C+ SOMKID PRONGJAI  
6104019135 B ANAN RUJICHANANTAKU  
6105500570 D+ SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

                               MTH3207

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904005386 A PHURAWIT HOKLAO  
5904009395 A SARAWUT THONGKAMYAN  
5904013488 C KANYA SRINUAN   
5904035358 B JIRASAK HOMJAN  
5904035697 D SUPALUK LAKAEW  
6105001512 D+ KANYA THUENSIRI  

 

                                 MTH3303

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504509349 C RACHATAWAN TAWEESRI  
5604037308 B+ SUPHAPHON PHANALAIR  
5704031938 B+ NITTAYA BOONTANG  
5704032860 C+ SAIFON TAPRAP  
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5804016060 D+ NATEEKAN TOEMPHOL  
5804017472 B ORAYA SRISRANGKOM  
5804019882 B PETCHARA JUTTO  
5804053022 C FATMAWATI DERAMAE  
5904001384 B+ NUNTALUK DUMDUANGRO  
5904017877 A CHITKAMON SACHIT  
5904019311 B+ WIPHAWDI PHOMBUN  
5904027967 B+ MASEERA TEH  
5904035358 C JIRASAK HOMJAN  
5904500898 A PRAKAI SUKKOED  
6104002180 A NANTAWADEE KONGTANEE  
6104019135 B+ ANAN RUJICHANANTAKU  

 

                               MTH3304
                       -ไม่่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                                MTH3306

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504026179 C TIPPAWAN PROMSENA  
5604510619 D SIRARAT MOUSIK  
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA  
5804005493 C+ WEERAYA SANYAKIADTIK  
5805007464 A YANEE SAMMANEA  
5902042539 B TIDARAT ROTKUN  
5904000048 B+ OONNALIN SUKSANIT  
5904000725 B+ KUNNIKA INTAGO  
5904001780 D CHAYANEE RIYAUD  
5904001871 A APINYA TASAKUL  
5904001897 B+ RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904007464 C+ SARANYA PHATPHON  
5904007720 A SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904008009 C+ NARONGRIT ANANTAKOOL  
5904008660 B CHITPANU CHANSANG  
5904008884 B SAHARACH BOONNEEPIPI  
5904013694 B ORAYA WILAWAN  
5904014114 C NARUEMON KEHATHAN  
5904017505 A PHORNPHIMON NIMSAI  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904021861 B TANAPORN KHUMPHAENG  
5904023230 A CHANCHIRA PHETNOI  
5904025094 A JANTHIMA YINGKITTIMA  
5904025557 B+ JUTAMAS JUNRAHONG  
5904032272 C+ SOFIA DUERASO  
5904035358 B+ JIRASAK HOMJAN  
5904500898 D PRAKAI SUKKOED  
5906020622 C+ NADNAPIT JITKHAOW  
6104002180 C+ NANTAWADEE KONGTANEE  

 

                                MTH3403

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005003618 C+ NATTHARIKA PLUEMCHAI  

 

                                 MTH3407

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 A    
5905002613 A    

 

                                MTH3503

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 B SMITH MEAKPIBOONWATA  


                                   MTH3506
                         -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

                                  MTH3604

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704037695 C+ PHENPORN PINKAEW  
5904034823 A THAWANYA HONGNIKORN  

  

 

                                 MTH3608

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504016873 D+ PHATHARAPORN SIRIBU  
5704506657 D+ AMIRA YOOSOA  
5804001450 C+ AMEEN ASEA  
58040025832 A WIPAWADEE YAWA  
5804008950 C RUSDA WAHWA  
5804014073 B PIYARAT PROMSUWAN  
5804015385 A NATCHAYA KENGTRONG  
5804037033 C RATIYA DAMKRA  
5804044609 B SIRIWIMON KUMSUK  
5804054574 B+ USNEE BINSUPAAT  
5904008025 C NIFATINI NISENG  
5904017505 B PHORNPHIMON NIMSAI  
5904017877 B CHITKAMON SACHIT  
5904019311 C+ WIPHAWDI PHOMBUN  
5904027165 A JANTHIMA SUDDEE  
5904030144 A JUTHARAT KHAMMALA  
5904031506 A BUDSABA PACHCHUAY  
5904032272 A SOFIA DUERASO  
5904041323 C HUNIFAH HADKEB  

 
                              MTH4203
                     -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

                                 MTH4403

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805002267 D+ NATKAMON KHEMNGOEN  

 


                               MTH4404

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D CHIYAWAT KAEWKANHA  
5404026840 D+ AKACHAI  
5504048488 D PATRA SIRIRAT  
5504048793 D SIRIPORN KONGLOM  
5705004512 C NOPPADON WANGBAI  
5904028908 B SURASAK PLODTHONG  

  
                                MTH4903

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5705006350 B SINTON KANPEAN  
5805002267 A NATKAMON KHEMNGOEN  
5805003604 A PATTANON IAMASA  
5905000609 A KANCHANA VATCHARAPIC  
5905002613 A NARONG CHAIHATHEP  
5905007554 A AKASID GAEWNGAM  
6005501702 A CHANAKARN SAESEAW  
6105001512 B KANYA THUENSIRI  

 
 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

     

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะฯ 
    วิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่าน 
    และเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง

 

                                 MTH2001

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904000048 D OONNALIN SUKSANIT  
5904021366 D NAMTHIP AMMA  
5904031811 C SARANCHANA YOIYATI  
6104004731 C SURIYUN CHUAYNUN  

 

                                  MTH2002

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604012517 C+ ORAWAN CHANGSALAK  
5604022474 D NAPAT KHOONKHUNTHOD  
5604047554 C SUJINDA INPANYA  
5704002947 D SUPAWADEE THUMMAWAI  
5704011815 D NATTANIDA MOEYMONG  
5704039493 D+ THIPPHAYAMON SRIPUKD  
5804012374 D KANJANA NAJAROEN  
5804053162 A NORADIA HAMAH  
5904000816 C+ TEEPRAPAN PATTOOM  
5904017877 B CHITKAMON SACHIT  

 

                                   MTH2103

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5405006718 C KUNNIKA THUMMASUNGWA  
5701051293 D NARONG KINGKAN  
5704002947 D SUPAWADEE THUMMAWAI  
5704019826 D BENJAPORN PROMRUKSA  
5704031938 A NITTAYA BOONTANG  
5804011186 D+ PAENGRAM NAKKOED  
5804016763 C AMORNRAT SRIBUALA  
5804019684 D UMAPORN KACHEN  
5804019882 C+ PETCHARA JUTTO  
5804027091 B+ JUREEPORN KWANTHONG  
5904001780 D CHAYANEE RIYAUD  
5904008884 D SAHARACH BOONNEEPIP  
5904023230 C CHANCHIRA PHETNOI   
5904023644 C+ TANATORN DETRUEANG-N  
5904027165 C JANTHIMA SUDDEE  
6005006579 D+ ABDULRASHID DURAHING  

 

                                   MTH2104

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 D SUPISSARA PANTAWATEE  

 

                                   MTH2106

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 D SUPISSARA PANTAWATEE  
5804002045 A AMON SEANGCHIN  
6005003618 A NATTHARIKA PLUEMCHA  
6090020295 B PLAM PANITRUANGKAI  
6105501164 C KAMONCHAI CHAREONSI  

 

                                  MTH2107

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005006710 B KRITTIKA CHAWANASEN  

                                 

                                  MTH2205

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604047554 B SUJINDA INPANYA  
5604509413 C+ MUKDARAT THONGSEE  
5704012797 C RATTIYA SROYKRATHOK  
5704031938 A NITTAYA BOONTANG  
5704033447 D+ PRADSANEEYAPORN PRU  
5704044733 D+ FAREEDA ASAEBAKA  
5704044758 C+ SOMMAIYAH SAMA  
5704046506 C+ SUKHUMARN SRIBUNROT  
5804008885 D NURMA POHSA  
5804008893 C LATEEPAH MARUESA  
5804018546 C+ SONTHAYA KUTNOK  
5804034345 D+ KAMONCHANOK SIBORIE  
5804037033 D+ RATIYA DAMKRA  
5804044591 B SUKANYA BAONOK  
5804053055 C SUREEYANEE TALOHDIN  
5805003604 A PATTANON IAMASA  
5904001897 B RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904008025 D NIFATINI NISENG  
5904013363 D+ CHATANONG KLAMOD  
5904018982 A JUREEPORN DUANGSOMA  
5904020798 C+ PAWITA THAIPAN  
5904026142 D KANOKREKA THAONANG  
5904030706 C NILAWAN SENARAT  
5904035697 D+ SUPALUK LAKAEW  
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSRI  
5904042644 B WANISA NICHIBULAD  
5904500898 B+ PRAKAI SUKKOED  
5905000609 A KANCHANA VATCHARAP  
5905002613 C+ NARONG CHAIHATHEP  
6005000101 A PIMPISA RATTANAKUN  
6005003618 C+ NATTHARIKA PLUEMCHAI  
6005006967 B SOMKID PRONGJAI  
6104010670 D SAMI-AH CHETEH  

  
                               MTH2206

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904003414 D SUWANAN THONGNUESUK  
5904004529 C+ ANOCHA PAOTHONG  
5904031811 D+ SARANCHANA YOIYATI  
6104010142 D+ SUNISA PONLAWAT  
6104017188 D+ SAITAN PROMSAKUN  
6105501347 B WIPARAT WORAPITPONG  

  

                                 MTH2207
                      -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

                                  MTH2253

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5502066185 D+ NARAKAMON BUNDIT          
5504048793 C SIRIPORN KONGLOM  

 

                                 MTH2254

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D CHIYAWAT KAEWKANHA  
5404033812 C+ WATHINI KHUNPAKDEE  
5504030775 B RUWAIDA HAJICHEKDER  


                                  MTH2601
                         -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                                 MTH2604
                        -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

                                   MTH2605

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA  
5904031811 B SARANCHANA YOIYATI  
5904042618 D PASEEYAH HAYEE-ABU  


                                   MTH3107

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404048984 C MITI BOONRUENG  
5905002613 D+ NARONG CHAIHATHEP  

                                


                                    MTH3204
                          -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


                                    MTH3205

                          -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

  

                                   MTH3206

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805003604 A PATTANON IAMASA  
5904025094 C JANTHIMA YINGKITTIM  

                                
                                    MTH3303

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 B ASMA HAYIHAMI  
5605005577 C SUCHANA CHANTRA  
5704021954 C PORNCHANOK WONGBAT  
5704037695 A PHENPORN PINKAEW  
5804034873 C SAWANEE A-DAEM  
5904000816 B TEEPRAPAN PATTOOM  
5904021366 B+ NAMTHIP AMMA  
6104005829 C SUWAN BOONCHAN  

 
                                    MTH3304

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805002267 C+ NATKAMON KHEMNGOEN  

 

                                    MTH3306

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET  
5604005420 C KUNLAYA NAMELESS  
5804014073 B+ PIYARAT PROMSUWAN  
5804034345 D+ KAMONCHANOK SIBORIB  
5804046976 D ATTAPON TOKAM  
5804053444 D+ ILHAM MEESA  
5904003785 B PEERAWAT RUANGSEE  
5904008041 D FITREE DERAMAE  
5904017877 C+ CHITKAMON SACHIT  
5904019311 D WIPHAWDI PHOMBUN  
5904024295 C+ JANJIRA SREEMANTA  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICH  

 

                                  MTH3403

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5402066491 A RACHAYA SAKUNASINHA  
5404033812 C+ WATHINI KHUNPAKDEE  
5404039082 C+ AMORNTHEP KORAWIT  
5504016873 D PHATCHARAPORN SIRIBU  
5504030775 B+ RUWAIDA HAJICHEKDERE  
5504058339 C KORNSUDA PENGJAMJANG  
5590518378 B+ TERDSAK NGEIBPRASER  
6005501058 C KOONSUEK SAENPRASER  

 

                                 MTH3407

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704012771 A PATSARA BURAKAN          
5705006350 A SINTON KANPEAN  
5805002267 C+ NATKAMON KHEMNGOEN  

 
                                  MTH3503

                             -ไม่มีผู้เข้าสอบ  

 

                                  MTH3604

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704037711 D PARINDA RUKHUN  
5804005493 C WEERAYA SANYAKIADTI  
5804027091 B JUREEPORN KWANTHONG  
5904008041 D FITREE DERAMAE  
5904031688 D NITTAYA MONGKONBUT  
5904500898 D PRAKAI SUKKOED  

 
                                 MTH4203
                          -ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

                                 MTH4304

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604035666 B+ SIVAKORN PEANSUWAN  


                                MTH4403
                        -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

                                  MTH4404

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5402066491 C+ RACHAYA SAKUNASINHA  
5504067165 D SROYSUDA NAKHAJAD  

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

canlı bahis siteleri - istanbul escort - cratosslot - mobilbahis -

cratosslot - bets10 - bahis siteleri - istanbul escort

ankara escort - cratosslot - mersin escort - betebet

istanbul escort çapa escort şirinevler escort beylikdüzü escort halkalı escort avrupa yakası escort şirinevler escort

hatay escort hatay escort iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort hatay escort iskenderun escort hatay escort

betboo meritroyalbet giriş casinomaxi giriş casinomaxi cratosslot betebet vdcasino Cratosslot Giriş Sekabet Pulibet Giriş