• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างบุคลากร

  โครงสร้างบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 

                                 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์
   หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
   
 

 

ผศ.กนกวรรณ  ฐิตินิรันดร์

อาจารย์อนันต์ เหลืองนภาเลิศ

อ.ดร.ทิพย์ภาภรณ์ อึ้งรัศมี

อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ สินนา 

 อาจารย์ ดร.สุกิจ แสงวิโรจนพัฒน์

อาจารย์ ดร.วิทวัส พันธวิมล

อาจารย์ปรันต์ จันทนนท์ 
(ลาศึกษาต่อ 2565 - )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางใส เที่ยงตรง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรณัฐ ชูชาติ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณวรรณ บริพันธ์

อาจารย์ ดร.สมิทธ์ เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

 

บุคลากรสายสนับสนุน
 

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีนิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายชาญชัย เหล่าสิงห์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาณงาน

 

 

 

  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos