• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ มี 2  แผน  จัดการศึกษานอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)  

แผน ก แบบ ก 2    ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์               40           หน่วยกิต

แผน ข               ศึกษารายวิชาและไม่ทำวิทยานิพนธ์            40           หน่วยกิต

> โครงสร้างหลักสูตร 

> แผนการศึกษา

> คำอธิบายรายกระบวนวิชา 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos