• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง      

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704016319 B+ SUPOPORN SUWANMAK  
5904001954 D+ HADEEBAH WAEBUESA  
5904014825 D+ TANANYA HWANGKUM  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICHA  
6205000497 B+ SOMKIAT NEENIRAT  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005420 D KANLAYA THANAKIADKOS  
5704037711 D PARINDA RUKHUN  
5704506103 D+ KHUZAIMAH DAOH  
5804002532  B WIPAWADEE YAWA   
5904030615 D+ THONGCHAI JOYLEK  
6105500588 A TANAD WINAIRUK  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 A SOMBHORN PHROMSAK  
5704002756 D ORANAN KAEW-ARMART  
5704030591 C RUSNEE SALAEH  
5804002532 D WIPAWADEE YAWA  
5804046976 D+ ATTAPON TOKAM  
5804506516 D KANSUCHA BIADNOK  
5904000048 C OONNALIN SUKSANIT  
5904014825 C TANANYA HWANGKUM  
5904030706 C NILAWAN SENARAT  
5904500898 D+ PRAKAI SUKKOED  
6104000796 C CHALITA PUNATUNG  
6104004327 A PARINDA KAIRIN  
6104010142 C SUNISA PONLAWAT  
6104010571 C+ TANINTRA PANITPARAD  
6104013930 D ARRIYA SUTCHU  
6104500420 D AELISA YAKOH  
6104500753 B JUNTHIWA BUNCHALO  
6204001280 D+ RUNANEE SANOYANYA  
6204002122 D+ PHATTRAPORN NA NAKO  
6204006305 D+ ANUSORN SENGKHUNTHO  
6204006537 D PANUPONG RATTANACHAT  
6205000497 B SOMKIAT NEENIRAT  
6305001072 D+ UDOMSAP CHANTHASON  

 

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005000242 D+ AMORNRAT THONGCHALA  
6104013922 C THATSANI THIPBURI  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704510303 B SUSIRIYA THIRAKULNANCHAI  
5705002920 C JIDAPA PUTTAPIBANKUN  
5905004620 D+ PICHCHPORN KHUNSOMBAT

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704502342 C NIPAPORN NAIYANATA  
5704510303 B+ SUSIRIYA THIRAKULNAN  
6104004327 C+ PARINDA KAIRIN  
6204006537 A PANUPONG RATTANACHA  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPAD  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604043991 C+ KUANCHAI BUAPUN  
5804051471 D+ JANJIRA CHOPJAI  
5804034345 C KAMONCHANOK SIBORIBU  
6205002873 A PATAVEE PIROM  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804049434 D WANNAPA PHUTTHONG  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604043991 C KUANCHAI BUAPUN  
6104000150 B THAKSINA SINKONG  
6104001448 C JUTAMANEE PHOMRIT  
6104500720 C+ AELISA YAKOH  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104010142 B+ SUNISA PONLAWAT  
6104014532 D PATCHAREE JUMCHART  
6104016644 C+ CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104016958 B TUAN-AHAMAD JUNI  
6104017188 C SAITAN PROMSAKUN  
6104500753 A JUNTHIWA BUNCHALO  

 

MTH3503

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704012771 D+ PATSARA BURAKAN  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  


MTH3407

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005501702 C CHANAKARN SAESEAW  
6205002873 C+ PATAVEE PIROM  

 

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th