• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 
MTH2001
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704046506 D SUKHUMARN SRIBUNROT  
5904032272 D+ SOFIA DUERASO  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604017706 D ORADEE PHALEE  
5705006350 C SINTON KANPEAN  
5805007464 D YANEE SAMMANEA  
5904003786 D PEERAWAT RUANGSEE  
5904008025 D NIFATINI NISENG  
5904018982 D JUREEPORN DUANGSOMA  
5904023289 D ATAWOOT POLPOOL  
5904027769 D NONGLAK WANCHAI  
5904041323 D HUNIFAH HADKEB  
6104003188 D+ RUNGRUEANG MAKDEE  
6104013922 D THATSANI THIPBURI  
6104016644 D CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104019135 A ANAN RUJICHANANTAKUL  
6105004276 C+ DAMRONSAK PRACHONGSA  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6204016098 D SIRIPONG RODSUMRID  
6205501296 C SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500331 B+ BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6205002444 C PAWINWIT SONCHA  
6205501296 C+ SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105004276 A DAMRONSAK PRACHONGS  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6205501296 B SATHAPAT PRAPRAPROMMA * แก้ไข


MTH2107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704016319 C SUPOPORN SUWANMEK  
5704021954 C PORNCHANOK WONGBAT  
5904000048 C OONNALIN SUKSANIT  
5904000725 C KUNNIKA INTAGO  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104004558 D PIMPILA MANOMAI  
6104013922 C+ THATSANI THIPBURI  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 C CHIYAWAT KAEWKANHA   
5604037308 D SUPHAPHON PHANALAIRA  
5704506103 C KHUZAIMAN DAOH  
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA   
5804008885 D NURMA POHSA   
5804044591 C+ SUKANYA BAONOK  
5804044609 D SIRIWIMON KUMSUK   
5904008041 C FITREE DERAMAE  
5904014825 C TANANYA HWANGKUM  
5904016721 D DONLAYA LUECHA  
5904035390 C SAMRAN MAWIANG  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICH  
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSRI  
5904502043 C VARICH KASAMEJIT  
6105002445 C KUNLAPATH PAENGSA  

 

MTH220ึ7

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIRA  
5604510619 C+ SIRARAT MOUSIK   
5904003786 C+ PEERAWAT RUANGSEE  
5904006193 C+ PHAKWALAN CHAIYARAT  
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504055087 D MUNA MADIYOH  
5504057687 D+ ARITA KAESAMAN  

 

MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET   
5504058586 C ASMA HAYIHAMI  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 C SUPISSARA PANTAWATEE  
5904028908 C SURASAK PLODTHONG  
6104000150 C THAKSINA SINKONG  
6104010142 D SUNISA PONLAWAT  
6104019135 C+ ANAN RUJICHANANTAKU  

 

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005008435 C    
6105500570 A    
6205001347 A    มีการแก้ไข

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504049452 C SITIPATIMOH SANI  
5704021954 A PORNCHANOK WONGBAT  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5804019882 C PETCHARA JUTTO  
5804501962 B HATHAIKAN SIAMKANG  
5904000725 B KUNNIKA INTAGO  
5904000816 B TEEPRAPAN PATTOOM  
5904003414 B+ SUWANAN THONGNUESUK  

 

MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SAMITH MEAKPIBOONWAT  


MTH3107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 

MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105500570 A AMITH MEAKPIBOONWATA  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 A SINTON KANPEAN  
5805009270 A DECHAWATHR ANERKSINW  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404039082 D AMORNTHEP KORAWIT  
5704002756 C+ ORANAN KAEW-ARMART  
5704046506 C SUKHUMARN SRIBUNROT  
5804002029 D ANITA MEENKADA   
5804002532 B WIPAWADEE YAWA  
5804002839  D+ ORATHAI MANKHONG  
5804004025 C KAMONPHAT NIMNOI  
5804005493 C+ WEERAYA SANYAKIADTI  
5804009149 D RUSDA NILEA  
5804014073 C+ PIYARAT PROMSUWAN   
5804017464  B JANJIRA SRISRANGKOM  
5804032554 D+ KHWANRUETHAI AINRIT  
5902042539 C+ TIDARAT ROTKUN  
5904001897 C+ RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904001954  D+ HADEEBAH WAEBUESA   
5904003786  D+ PEERAWAT RUANGSEE  
5904006102  D SUTSAYAMAT KONGPAT  
5904013694  C+ ORAYA WILAWAN   
5904018982 D+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904020798 C PAWITA THAIPAN   
5904021135 B+ PHEERACHAI KHOTCHAL  
5904027769 D NONGLAK WANCHAI  
5904028908 B SURASAK PLODTHONG  
5904040622  D PATTARAVADEE KONGSR  
5904042644 D+ WANISA NICHIBULAD   
5904500898 D PRAKAI SUKKOED  
5906020622 D NADNAPIT JITKHAOW  
6104002180 D NANTAWADEE KONGTANE  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSR  
6005500860 D NAPAPORN THONGLUE  
6104016958 C+ TUAN-AHAMAD JUNI  

 

MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5905000609 D KANCHANA VATCHARAPIC  
6105001512 C+ KANTA THUENSIRI  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 D ASMA HAYIHAMI  
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIRA  
5704002947 C SUPAWADEE THUMMAWAI  
5704031938 C+ NITTAYA BOONTANG  
5704033173 C+ CHAROENPORN CHOOWET  
5704037695 C PHENPORN PINKAEW  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5904000816 B+ TEEPRAPAN PATTOOM  
5904008025 C NIFATINI NISENG  
5904026142 B KANOKREKA THAONANG  
5904028908 B+ SURASAK PLODTHONG  
6104019135 A ANAN RUJICHANANTAKU  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET  
5504026179 A TIPPAWAN PROMSENA  
5704012771 B PATSARA BURAKAN  
5705006350 A SINTON KANPEAN   
6104002180 D+ NANTAWADEE KONGTANE  
6190009412 D PALAGRON PANSOMNOON  
6205501296 A SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B+    
6005000101 C    
6005003618 C    
6005006967 C    
6005500860 C    
6105001728 C+    
6105500331 A    

 
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3506
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804015039 C+ MANUTCHON JAITON  
5804044591 C SUKANYA BAONOK  
5904010757 D SORLIHAH MOOKA  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704031938 C NITTAYA BOONTANG  
5704506103 D KHUZAIMAH DAOH  
5804053055 C SUREEYANEE TALOHDI  
5804501962 D+ HATHAIKAN SIAMKANG   
5902042539 A TIDARAT ROTKUN  
5904000048 B+ OONNALIN SUKSANIT  
5904001897 A RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904003315 D KETSARAPORN PRAPWA  
5904003414 B SUWANAN THONGNUESUK  
5904003786 C PEERAWAT RUANGSEE  
5904005328 B+ NITHIRAT KAWROD  
5904007720 B+ SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904013694 B ORAYA WILAWAN   
5904014825 B TANANTA HWANGKUM  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOM  
5904020798 C+ PAWITA THAIPAN  
5904020939 B SIRADA RUEANGRATTANA   
5904021135 B PHEERACHAT KHOTCHA  
5904021929 A PATTAMAWAN BOONSRI  
5904024295 B+ JANJIRA SREEMANTA  
5904026142 C+ KANOKREKA THAONANG  
5904027967 C MASEERA TEH  
5904030706 C NILAWAN SENARAT  
5904031811 B+ SARANCHANA YOIYATI  
5904042818 C PASEEYAH HAYEE-ABU  

  

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5905000609 D+ KANCHANA VATCHARAPI  


MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805003604 C+ PATTANON IAMASA  
6005003618 D+ NATTHARIKA PLUEMCHAI  
6005006967 B SOMKID PRONGJAI  


MTH4506

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 A NOPPADON WANGBAI   
5805002267 A NATKAMON KHEMNGOEN   
5805003604 A PATTANON IAMASA   
5905000809 A KANCHAN VATCHARAPIC  


***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th