• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 
MTH2001
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704046506 D SUKHUMARN SRIBUNROT  
5904032272 D+ SOFIA DUERASO  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604017706 D ORADEE PHALEE  
5705006350 C SINTON KANPEAN  
5805007464 D YANEE SAMMANEA  
5904003786 D PEERAWAT RUANGSEE  
5904008025 D NIFATINI NISENG  
5904018982 D JUREEPORN DUANGSOMA  
5904023289 D ATAWOOT POLPOOL  
5904027769 D NONGLAK WANCHAI  
5904041323 D HUNIFAH HADKEB  
6104003188 D+ RUNGRUEANG MAKDEE  
6104013922 D THATSANI THIPBURI  
6104016644 D CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104019135 A ANAN RUJICHANANTAKUL  
6105004276 C+ DAMRONSAK PRACHONGSA  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6204016098 D SIRIPONG RODSUMRID  
6205501296 C SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500331 B+ BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6205002444 C PAWINWIT SONCHA  
6205501296 C+ SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105004276 A DAMRONSAK PRACHONGS  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6205501296 B SATHAPAT PRAPRAPROMMA * แก้ไข


MTH2107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704016319 C SUPOPORN SUWANMEK  
5704021954 C PORNCHANOK WONGBAT  
5904000048 C OONNALIN SUKSANIT  
5904000725 C KUNNIKA INTAGO  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104004558 D PIMPILA MANOMAI  
6104013922 C+ THATSANI THIPBURI  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 C CHIYAWAT KAEWKANHA   
5604037308 D SUPHAPHON PHANALAIRA  
5704506103 C KHUZAIMAN DAOH  
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA   
5804008885 D NURMA POHSA   
5804044591 C+ SUKANYA BAONOK  
5804044609 D SIRIWIMON KUMSUK   
5904008041 C FITREE DERAMAE  
5904014825 C TANANYA HWANGKUM  
5904016721 D DONLAYA LUECHA  
5904035390 C SAMRAN MAWIANG  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICH  
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSRI  
5904502043 C VARICH KASAMEJIT  
6105002445 C KUNLAPATH PAENGSA  

 

MTH220ึ7

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIRA  
5604510619 C+ SIRARAT MOUSIK   
5904003786 C+ PEERAWAT RUANGSEE  
5904006193 C+ PHAKWALAN CHAIYARAT  
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504055087 D MUNA MADIYOH  
5504057687 D+ ARITA KAESAMAN  

 

MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET   
5504058586 C ASMA HAYIHAMI  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 C SUPISSARA PANTAWATEE  
5904028908 C SURASAK PLODTHONG  
6104000150 C THAKSINA SINKONG  
6104010142 D SUNISA PONLAWAT  
6104019135 C+ ANAN RUJICHANANTAKU  

 

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005008435 C    
6105500570 A    
6205001347 A    มีการแก้ไข

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504049452 C SITIPATIMOH SANI  
5704021954 A PORNCHANOK WONGBAT  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5804019882 C PETCHARA JUTTO  
5804501962 B HATHAIKAN SIAMKANG  
5904000725 B KUNNIKA INTAGO  
5904000816 B TEEPRAPAN PATTOOM  
5904003414 B+ SUWANAN THONGNUESUK  

 

MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SAMITH MEAKPIBOONWAT  


MTH3107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 

MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105500570 A AMITH MEAKPIBOONWATA  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 A SINTON KANPEAN  
5805009270 A DECHAWATHR ANERKSINW  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404039082 D AMORNTHEP KORAWIT  
5704002756 C+ ORANAN KAEW-ARMART  
5704046506 C SUKHUMARN SRIBUNROT  
5804002029 D ANITA MEENKADA   
5804002532 B WIPAWADEE YAWA  
5804002839  D+ ORATHAI MANKHONG  
5804004025 C KAMONPHAT NIMNOI  
5804005493 C+ WEERAYA SANYAKIADTI  
5804009149 D RUSDA NILEA  
5804014073 C+ PIYARAT PROMSUWAN   
5804017464  B JANJIRA SRISRANGKOM  
5804032554 D+ KHWANRUETHAI AINRIT  
5902042539 C+ TIDARAT ROTKUN  
5904001897 C+ RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904001954  D+ HADEEBAH WAEBUESA   
5904003786  D+ PEERAWAT RUANGSEE  
5904006102  D SUTSAYAMAT KONGPAT  
5904013694  C+ ORAYA WILAWAN   
5904018982 D+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904020798 C PAWITA THAIPAN   
5904021135 B+ PHEERACHAI KHOTCHAL  
5904027769 D NONGLAK WANCHAI  
5904028908 B SURASAK PLODTHONG  
5904040622  D PATTARAVADEE KONGSR  
5904042644 D+ WANISA NICHIBULAD   
5904500898 D PRAKAI SUKKOED  
5906020622 D NADNAPIT JITKHAOW  
6104002180 D NANTAWADEE KONGTANE  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSR  
6005500860 D NAPAPORN THONGLUE  
6104016958 C+ TUAN-AHAMAD JUNI  

 

MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5905000609 D KANCHANA VATCHARAPIC  
6105001512 C+ KANTA THUENSIRI  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 D ASMA HAYIHAMI  
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIRA  
5704002947 C SUPAWADEE THUMMAWAI  
5704031938 C+ NITTAYA BOONTANG  
5704033173 C+ CHAROENPORN CHOOWET  
5704037695 C PHENPORN PINKAEW  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5904000816 B+ TEEPRAPAN PATTOOM  
5904008025 C NIFATINI NISENG  
5904026142 B KANOKREKA THAONANG  
5904028908 B+ SURASAK PLODTHONG  
6104019135 A ANAN RUJICHANANTAKU  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET  
5504026179 A TIPPAWAN PROMSENA  
5704012771 B PATSARA BURAKAN  
5705006350 A SINTON KANPEAN   
6104002180 D+ NANTAWADEE KONGTANE  
6190009412 D PALAGRON PANSOMNOON  
6205501296 A SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B+    
6005000101 C    
6005003618 C    
6005006967 C    
6005500860 C    
6105001728 C+    
6105500331 A    

 
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3506
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804015039 C+ MANUTCHON JAITON  
5804044591 C SUKANYA BAONOK  
5904010757 D SORLIHAH MOOKA  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704031938 C NITTAYA BOONTANG  
5704506103 D KHUZAIMAH DAOH  
5804053055 C SUREEYANEE TALOHDI  
5804501962 D+ HATHAIKAN SIAMKANG   
5902042539 A TIDARAT ROTKUN  
5904000048 B+ OONNALIN SUKSANIT  
5904001897 A RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904003315 D KETSARAPORN PRAPWA  
5904003414 B SUWANAN THONGNUESUK  
5904003786 C PEERAWAT RUANGSEE  
5904005328 B+ NITHIRAT KAWROD  
5904007720 B+ SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904013694 B ORAYA WILAWAN   
5904014825 B TANANTA HWANGKUM  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOM  
5904020798 C+ PAWITA THAIPAN  
5904020939 B SIRADA RUEANGRATTANA   
5904021135 B PHEERACHAT KHOTCHA  
5904021929 A PATTAMAWAN BOONSRI  
5904024295 B+ JANJIRA SREEMANTA  
5904026142 C+ KANOKREKA THAONANG  
5904027967 C MASEERA TEH  
5904030706 C NILAWAN SENARAT  
5904031811 B+ SARANCHANA YOIYATI  
5904042818 C PASEEYAH HAYEE-ABU  

  

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5905000609 D+ KANCHANA VATCHARAPI  


MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805003604 C+ PATTANON IAMASA  
6005003618 D+ NATTHARIKA PLUEMCHAI  
6005006967 B SOMKID PRONGJAI  


MTH4506

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 A NOPPADON WANGBAI   
5805002267 A NATKAMON KHEMNGOEN   
5805003604 A PATTANON IAMASA   
5905000809 A KANCHAN VATCHARAPIC  


***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos