• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะฯ 
    วิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่าน 
    และเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 
  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

                               MTH2001

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604510619 D+ SIRARAT MOUSIK  
5804011186 C+ PAENGRAM NAKKOED  
5804044591 D+ SUKANYA BAONOK  
5804044609 C+ SIRIWIMON KUMSUK  
5904003786 D+ PEERAWAT RUANGSEE  
6104000150 C+ THAKSINA SINKONG  
6104000796 A CHALITA PUNATUNG  
6104001448 C+ JUTAMANEE PHOMRIT  
6104001844 C+ KANCHANA KONPHON  
6104001869 B+ DARAWAN SIANGPHRO  
6104001877 C+ NOPPAWAN PHATRAT  
6104003055 C NAPAT PHUTHANABAT  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104003766 D PAWEENA PATNUSON  
6104004558 C PIMPILA MANOMAI  
6104004673 D+ BOONSONG PHATA  
6104005472 D+ CHATTARIN RUEANGYOD  
6104005902 C+ NATCHARIN PRAKRONGPH  
6104009219 C SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104010100 D PATTARAWADEE NONGMA  
6104010308 B NAROUMON YOUNJID  
6104010571 B+ TANINTRA PANITPARADO  
6104010738 C+ SAKDA PANLUEANG  
6104013252 C+ PHANIDA TABONGLEK  
6104013922 B THATSANI THIPBURI  
6104013930 C ARRIYA SUTCHU  
6104014326 B+ PATSITA WAISOONG-NOE  
6104015232 D+ CHOLAMAS TRIMET  
6104016644 B CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104016958 D+ TUAN-AHAMAD JUNI  
6104018731 D+ KANLAYA MOOSEE  
6104019960 C LIRAWADEE PHUANGMARI  
6104020331 D+ SOPHIDA BUSUWA  
6104020737 C THANAPA NOISA  
6104500720 C+ AELISA YAKOH  
6104502221 C+ WATSAPHON KUWESA   
6105001728 B+ WARAPORN THONG-ON  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWATA  
6154002254 B CHADAPHON SAEAUI  
6204003807 B KILAYUT NAMKHUN  
6204006305 C+ ANUSORN SENGKHUNTHO  
6204007113 B NANNAPAT SUTTIMALA  
6204015181 C PUKWALAD KANCHANAPA  
6204016098 C SIRIPONG RODSUMRID  
6204016767 D YOLLADA JUMNONGRAT  
6204018011 A PHARUNYOO ONNUAM  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA   
6205003368 C BOONYARIT JINSURIWON  

 

                              MTH2002

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 C+ SOMBHORN PHROMSAK  
5604045327 D+ SURIYA YASENG  
5704000875 C KAMONSRI KHUNCHAI  
5704012797 D RATTIYA SROYKRATHOK  
5804011186 D PAENGRAM NAKKOED  
5804015039 C+ MANUTCHON JAITON  
5804015385 A NATCHAYA KENGTRONG  
5804028040 D JITTIMA SIRIWATANAK  
5804044591 D+ SUKANYA BAONOK  
5804053360 C+ NOORULHUDA HAYITAHAY  
5904006102 B BUTSAYAMAT KONGRA  
5904007720 D SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904008884 D SAHARACH BOONNEEPIT  
5904027165 B+ JANTHIMA SUDDEE  
5904030144 B JUTHARAT KHAMMALA  
5904034823 C THAWANYA HONGNIKORN  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

                               MTH2207

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904013694 D ORAYA WILAWAN  
5904021929 C+ PATTAMAWAN BOONSRI  
5904035390 C SAMRAN MAWIANG  

 

                                MTH2103

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604510619 D+ SIRARAT MOUSIK  
5804002029 D ANITA MEENKADA  
5804002939 D ORATHAI MANKHONG  
5804006053 D JUTAPORN JANDAM  
5804012374 C KANJANA NAJAROEN  
5804029436 D ONANONG TRONGKEAW  
5904042644 C+ WANISA NICHIBULAD  
5905005327 D BUNYASIT SAENKWA  
6104004731 D SURIYUN CHUAYNUN  
6105001728 D WARAPORN THONG-ON  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJI  

 

                               MTH2104

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904000816 C+ TEEPRAPAN PATTOOM  
6105500570 C SMITH MEAKPIBOONWAT  

 

                               MTH2106

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104019135 B+ ANAN RUJICHANANTAKU  

 
                                MTH2107
                     -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                                MTH2205

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604503135 D NATCHART KUNARUKWON  
5704000875 D+ KAMONSRI KHUNCHAIKAN  
5804005493 D WEERAYA SANYAKIADTIK  
5804017464 D JANJIRA SRISRANGKOM  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5804049434 D WANNAPA PHUTTHONG  
5904035390 D SAMRAN MAWIANG  
5904038337 D+ RUNGRUEDEE LATTHICH  
6005006579 D+ ABDULRASHID DURAHING  
6104002180 D+ NANTAWADEE KONGTANE  
6105500570 B SMITH MEAKPINBOONWATA  
6204006305 C+ ANUSORN SENGKHUNTHOD  
6204015181 D PUKWALAD KANCHANAPAN  
6204016098 C SIRIPONG RODSUMRID  
6204018011 A PHARUNYOO ONNUAM  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  
6205003368 C BOONYARIT JINSURIWO  

 

                                MTH2206

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704037695 C+ PHENPORN PINKAEW  
6104000150 A THAKSINA SINKONG  
6104000796 A CHALITA PUNATUNG  
6104001273 D PASIN SOPHONTHANAPHO  
6104001448 D+ JUTAMANEE PHOMRIT  
6104001844 B+ KANCHANA KONPHON  
6104001869 B+ DARAWAN SIANGPHRO  
6104003055 D+ NAPAT PHUTHANABAT  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104005472 C CHATIARIN RUEANGYODK  
6104005902 D+ NATCHARIN PRAKRONGP  
6104006066 C PHAKHARAT HOIKHAO  
6104008336 D+ MATLIKA HMEPHITHAK  
6104009219 D SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104009557 D+ PAWEENA THASRIPHU  
6104010308 D NAROUMON YOUNJID  
6104010571 A TANINTRA PANITPARADO  
6104010738 C SAKDA PANLUEANG  
6104012494 D+ A-SISAH LOHNA  
6104013922 C THATSANI THIPBURI  
6104013930 B+ ARRIYA SUTCHU  
6104016644 B+ CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104016669 D+ SUCHADA KONGLANG  
6104016958 D TUAN-AHAMAD JUNI  
6104019960 D LIRAWADEE PHUANGMAR  
6104020331 C+ SOPHIDA BUSUWA   
6104500720 B+ AELISA YAKOH   
6104500753 B+ JUNTHIWA BUNCHALO  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUU  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  
6105500570 B SMITH MEAKPIBOONWAT  
6154002254 B+ CHADAPHON SAEAUI   
6204003807 C KILAYUT NAMKHUN  
6204006305 D+ ANUSORN SENGKHUNTHO  
6204018011 B+ PHARUNYOO ONNUAM  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002444 D PAWINWIT SONCHA  
6205002873 D PATAVEE PIROM  
6290030813 A EKANAN  SETTSUWAN   

  

                               MTH2253

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 C CHIYAWAT KAEWKANHA  
5404033812 C WATHINI KHUNPAKDEE  
5404039082 D AMORNTHEP KORAWIT  
5404055427 D SUPATTRA BIDASAKUN  
5504006387 D SAOWAPA SANGKAEW  
5504030775 A RUWAIDA HAJICHEKI  
5504054676 B TAREKA SAENGYO  
5504509349 D RACHATAWAN TAWEES  

 
                               MTH2254
                       -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                              MTH2601

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704033173 B CHAROENPORN CHOOWET  
5804007192 B THIPAPHA KHOABLUNG  
5904020301 C PIMTIP KAEWSIRI  
5904037586 C HATHAITIP KLEARMUL  
5904040622 D+ PATTARAVADEE KONGSRI  
6104019960 A LIRAWADEE PHUANGMAR  
6104020331 C SOPHIDA BUSUWA  
6204003807 C+ KILAYUT NAMKHUN  
6204006305 C ANUSORN SENGKHUNTHOD  
6204007113 C+ NANNAPAT SUTTIMALA  
6204015181 D PUKWALAD KANCHANAPAN  
6204016767 C YOLLADA JUMNONGRAT  
6204018011 A PHARUNYOO ONNUAM  

 

                                MTH2604

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604030220 B APHICHAYA INTHACHIT  

 

                              MTH2605

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005420 D KUNLAYA NAMELESS  
5704031938 C NITTAYA BOONTANG  
5804002839 C ORATHAI MANKHONG  
5902042539 A TIDARAT ROTKUN  
5904001897 A RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904003786 C PEERAWAT RUANGSEE  
5904006102 C BUTSAYAMAT KONGPAT  
5904006193 C+ SIRICHAI CHAIYARAT  
5904014825 C TANANYA HWANGKUM  
5904017877 C+ CHITKAMON SACHIT  
5904019311 D WIPHAWDI PHOMBUN  
5904021929 A PATTAMAWAN BOONSRI  
5904024295 A JANJIRA SREEMANTA  
5904035390 D SAMRAN MAWIANG  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICH  

 

                               MTH3105

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905000609 B+ KANCHANA VATCHARAPI  


                              MTH3107
                    -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

                             MTH3204

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5505006246 A KANJANA KARAKET  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5805003604 B PATTANON IAMASA  
5805009270 B+ DECHAWATHR ANERKSIN  
6005000101 C PIMPISA RATTANAKUN  
6005003618 C NATTHARIKA PLUEMCHAI  
6005006967 C+ SOMKID PRONGJAI  
6290030813 A EKANAN SETTSUWAN  


                             MTH3205
                     -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                               MTH3206

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904007464 C SARANYA PHATPHON  
5904008009 A NARONGRIT ANANTAKOO  
5904008660 A CHITPANU CHANSANG  
5904013488 C KANYA SRINUAN  
2904021861 C TANAPORN KHUMPHAENG  
5904023230 D+ CHANCHIRA PHETNOI  
5904025557 C JUTAMAS JUNRAHONG  
5904027165 D JANTHIMA SUDDEE   
5904032272 D+ SOFIA DUERASO  
6005006967 C+ SOMKID PRONGJAI  
6104019135 B ANAN RUJICHANANTAKU  
6105500570 D+ SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

                               MTH3207

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904005386 A PHURAWIT HOKLAO  
5904009395 A SARAWUT THONGKAMYAN  
5904013488 C KANYA SRINUAN   
5904035358 B JIRASAK HOMJAN  
5904035697 D SUPALUK LAKAEW  
6105001512 D+ KANYA THUENSIRI  

 

                                 MTH3303

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504509349 C RACHATAWAN TAWEESRI  
5604037308 B+ SUPHAPHON PHANALAIR  
5704031938 B+ NITTAYA BOONTANG  
5704032860 C+ SAIFON TAPRAP  
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5804016060 D+ NATEEKAN TOEMPHOL  
5804017472 B ORAYA SRISRANGKOM  
5804019882 B PETCHARA JUTTO  
5804053022 C FATMAWATI DERAMAE  
5904001384 B+ NUNTALUK DUMDUANGRO  
5904017877 A CHITKAMON SACHIT  
5904019311 B+ WIPHAWDI PHOMBUN  
5904027967 B+ MASEERA TEH  
5904035358 C JIRASAK HOMJAN  
5904500898 A PRAKAI SUKKOED  
6104002180 A NANTAWADEE KONGTANEE  
6104019135 B+ ANAN RUJICHANANTAKU  

 

                               MTH3304
                       -ไม่่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

                                MTH3306

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504026179 C TIPPAWAN PROMSENA  
5604510619 D SIRARAT MOUSIK  
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA  
5804005493 C+ WEERAYA SANYAKIADTIK  
5805007464 A YANEE SAMMANEA  
5902042539 B TIDARAT ROTKUN  
5904000048 B+ OONNALIN SUKSANIT  
5904000725 B+ KUNNIKA INTAGO  
5904001780 D CHAYANEE RIYAUD  
5904001871 A APINYA TASAKUL  
5904001897 B+ RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904007464 C+ SARANYA PHATPHON  
5904007720 A SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904008009 C+ NARONGRIT ANANTAKOOL  
5904008660 B CHITPANU CHANSANG  
5904008884 B SAHARACH BOONNEEPIPI  
5904013694 B ORAYA WILAWAN  
5904014114 C NARUEMON KEHATHAN  
5904017505 A PHORNPHIMON NIMSAI  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904021861 B TANAPORN KHUMPHAENG  
5904023230 A CHANCHIRA PHETNOI  
5904025094 A JANTHIMA YINGKITTIMA  
5904025557 B+ JUTAMAS JUNRAHONG  
5904032272 C+ SOFIA DUERASO  
5904035358 B+ JIRASAK HOMJAN  
5904500898 D PRAKAI SUKKOED  
5906020622 C+ NADNAPIT JITKHAOW  
6104002180 C+ NANTAWADEE KONGTANEE  

 

                                MTH3403

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005003618 C+ NATTHARIKA PLUEMCHAI  

 

                                 MTH3407

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 A    
5905002613 A    

 

                                MTH3503

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 B SMITH MEAKPIBOONWATA  


                                   MTH3506
                         -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

                                  MTH3604

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704037695 C+ PHENPORN PINKAEW  
5904034823 A THAWANYA HONGNIKORN  

  

 

                                 MTH3608

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504016873 D+ PHATHARAPORN SIRIBU  
5704506657 D+ AMIRA YOOSOA  
5804001450 C+ AMEEN ASEA  
58040025832 A WIPAWADEE YAWA  
5804008950 C RUSDA WAHWA  
5804014073 B PIYARAT PROMSUWAN  
5804015385 A NATCHAYA KENGTRONG  
5804037033 C RATIYA DAMKRA  
5804044609 B SIRIWIMON KUMSUK  
5804054574 B+ USNEE BINSUPAAT  
5904008025 C NIFATINI NISENG  
5904017505 B PHORNPHIMON NIMSAI  
5904017877 B CHITKAMON SACHIT  
5904019311 C+ WIPHAWDI PHOMBUN  
5904027165 A JANTHIMA SUDDEE  
5904030144 A JUTHARAT KHAMMALA  
5904031506 A BUDSABA PACHCHUAY  
5904032272 A SOFIA DUERASO  
5904041323 C HUNIFAH HADKEB  

 
                              MTH4203
                     -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

                                 MTH4403

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805002267 D+ NATKAMON KHEMNGOEN  

 


                               MTH4404

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D CHIYAWAT KAEWKANHA  
5404026840 D+ AKACHAI  
5504048488 D PATRA SIRIRAT  
5504048793 D SIRIPORN KONGLOM  
5705004512 C NOPPADON WANGBAI  
5904028908 B SURASAK PLODTHONG  

  
                                MTH4903

รหัส   เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5705006350 B SINTON KANPEAN  
5805002267 A NATKAMON KHEMNGOEN  
5805003604 A PATTANON IAMASA  
5905000609 A KANCHANA VATCHARAPIC  
5905002613 A NARONG CHAIHATHEP  
5905007554 A AKASID GAEWNGAM  
6005501702 A CHANAKARN SAESEAW  
6105001512 B KANYA THUENSIRI  

 
 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

     

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th