• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

                              MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIR  
5604047141 D KANTHIMA SONGSAENGRA  
5704044733 D FAREEDA ASAEBAKA  
5804008885 D NURMA POHSA  
5804053444 D ILHAM MEESA  
5901020353 D DARIN HEMSEM  
5904018693 D ALONGKORN SAEKAO   
6104001901 D WIPAWEE THIPKERD  
6104006066 C+ PHAKHARAT HOIKHAO  
6104007809 D+ TADSAWAN CHAUSAWAT  
6104008336 B MATLIKA HMEPHITHAK  
6104010670 D+ SAMI-AH CHETEH  
6104010761 D SABRI SAMAAE  
6104011082 C MARINA NAEAMAT  
6104012494 B A-SISAH LOHNA  
6104020406 D+ NATDANAI THUPA-ANG  
6104021123 C+ PITTIYA WORACHOTAN  
6190000791 D+ PIYAPHAT PATJAIKHUN  

 
                             MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604017706 D ORADEE PHALEE  
5804002839 C ORATHAI MANKHONG  

 
                             MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D CHIYAWAT KAEWKANHA   
5404033812 C WATHINI KHUNPAKDEE  
5604003169 D PRAVEE SRIPROM  
5604037308 D+ SUPHAPHON PHANALAIR  
5705006285 C+ SUTHIN AMPORN  
5804008893 D LATEEPAH MARUESA  
5804009149 D+ RUSDA NILEA  
5804024379 D NIPHAPHON THONGMALA  
5804030913 D ATIGAN RAMJANTUK  
5804037033 D RATIYA DAMKRA  
5804044609 D+ SIRIWIMON KUMSUK  
5805500682 D WALAIORN PRATCHYAPR  
5904011557 D PAWEENA SANGSUK  
5904020939 D SIRADA RUEANGRATTAN  
5904021135 A PHEERACHAT KHOTCHALE  
5904031688 D NITTAYA MONGKONBUT  
5904035358 D JIRASAK HOMJAN  

 

 
                              MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904028908 A SURASAK PLODTHONG   
6005006579 D ABDULRASHID DURAHING  
6005501355 D PEERAWAT MEEBOON  
                                      MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904018396 D+ PISSAMAI NATAWPLOY   

 

                               MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5505002526 D+ SIPPAPHAT PHURIN   
5605008068 D CHANTAPITCHAYA MONGK  
5606013588 D+ PANNIDA JAIJAMROEN  

 

                               MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 B SOMBHORN PHROMSAK  
5704002756 C ORANAN KAEW-ARMART  
5804007192 B+ THIPAPHA KHOABLUNG  
5804012374 B KANJANA NAJAROEN  
5804014073 B PIYARAT PROMSUWAN  
5804015039 B MANUTCHON JAITON  
5804023710 C+ THANYAWAT PUANGMANE  
5804044609 C+ SIRIWIMON KUMSUK  
5904003786 B PEERAWAT RUANGSEE  
5904015491 D+ KATTIYA KORNDEE  
5904016721 D DONLAYA LUECHA  
5904021366 C+ NAMTHIP AMMA  
5904030615 D+ THONGCHAI JOYLEK  
5904031688 C+ NITTAYA MONGKONBUT  
5906020622 B NADNAPIT JITKHAOW  
6104000796 B+ CHALITA PUNATUNG  
6104001273 C+ PASIN SOPHONTHANAPH  
6104004731 C+ SURIYUN CHUAYNUN  
6104009219 B SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104010571 B TANINTRA PANITPARADO  
6104017188 D+ SAITAN PROMSAKUN  
6204003807 B+ KILAYUT NAMKHUNG  
6204007113 D+ NANNAPAT SUTTIMALA  
6204016767 D+ YOLLADA JUMNONGRAT  


                                MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D CHIYAWAT KAEWKANHA  
5404033812 D WATHINI KHUNPAKDEE  
5704031938 D NITTAYA BOONTANG  
5804008976 D ISLAH DOSA  
5804053444 D ILHAM MEESA  
6104001877 D+ NOPPAWAN PHATRAT  
6104001901 D WIPAWEE THIPKERD  
6104004327 D+ PARINDA KAIRIN  
6104004558 D PIMPILA MANOMAI  
6104010100 D+ PATTARAWADEE NONGMA  
6104011082 D+ MARINA NAEAMAT  
6104014326 B+ PATSITA WAISOONG-NO  
6104015232 D+ CHOLAMAS TRIMET  
6104018731 D KANLAYA MOOSEE  
6104020737 B+ THANAPA NOISA  
6204016767 D YOLLADA JUMNONGRAT  


                              MTH2207
                   -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


                              MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504026179 C TIPPAWAN PROMSENA   
5504055087 D MUNA MADIYOH  

 

                              MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504006387 C+ SAOWAPA SANGKAEW  
5504031989 D PUNJARAT SOONRAT  
5504058586 D ASMA HAYIHAMI  

 

                            MTH2601
                   - ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


                            MTH2604
                    -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

                              MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604030220 A APHICHAYA INTHACHIT  
5704044733 C FAREEDA ASAEBAKA  
5804004025 C+ KAMONPHAT NIMNOI  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5804053055 D SUREEYANEE TALOHDING  
5904026142 D KANOKREKA THAONANG  
5904027967 D+ MASEERA TEH  

 

                                MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI   

 
                                MTH3107
                      -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน


                                 MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005501058 C KOONSUEK SAENPRASERT  

 

                                 MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704046560 A SUKHUMARN SRIBUNROT  
5804015039 C MANUTCHON JAITON  
5904001871 B APINYA TAESAKUL  
5904006193 B+ PHAKWALAN CHAIYARAT  
5904007464 B+ SARANYA PHATPHON  
5904008009 A NARONGRIT ANANTAKOOL  
5904008660 B CHITPANU CHANSANG  
5904021861 A TANAPORN KHUMPHAENG  
5904025094 A JANTHIMA YINGKITTIM  
5904025557 A JUTAMAS JUNRAHONG  
5904035390 C+ SAMRAN MAWIANG  
5904038337 B RUNGRUEDEE LATTHICHA                                  MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804015385 B NATCHAYA KENGTRONG  
5904001871 B APINYA TAESAKUL   
5904017877 D CHITKAMON SACHIT  
5904021929 D PATTAMAWAN BOONSRI  
5904030144 D JUTHARAT KHAMMALA  
5904034823 D THAWANYA HONGNIKORN  


                              MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404056987 C+ PENNEE BAIPOD  
5604005420 C KUNLAYA NAMELESS  
5604049071 C+ MAHANEE HAJEESALAEH  
5804017464 A JANJIRA SRISRANGKOM  
5904009916 B KORAPIN KRAINARA  
5904035697 C+ SUPALUK LAKAEW  
6104011066 D SIRIPORN KAEWPANPAH  

 


                              MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 B SINTON KANPEAN  

 

                               MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 A SOMBHORN PHROMSAK   
5804054574 C+ USNEE BINSUPAAT  
5904006193 B+ PHAKWALAN CHAIYARAT  
5904015491 B KATTIYA KORNDEE  
5904027769 B NONGLAK WANCHAI  


                              MTH3403
                     -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


                              MTH3407

                    -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

 

                              MTH3503

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 C+ NARONG CHAIHATHEP  

 

                               MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005420 D KUNLAYA NAMELESS  
5704044733 C FAREEDA ASAEBAKA  
5804046976 C+ ATTAPON TOKAM  
5805007464 B+ YANEE SAMMANEA  
5904001954 D+ HADEEBAH WAEBUESA  
5904027769 B NONGLAK WANCHAI  

 

                           MTH4403
                   -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

                              MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET  
5404042003 D PANTIPA SRIKET  
5502066185 D+ NARAKAMON BUNDIT  
5504002881 D JITREKHA LEKHAJIT  
5504006387 D SAOWAPA SANGKAEW  
5504010041 D+ AWATEE YUSOH  
5504010322 C A LISA CHENA  
5504026179 D TIPPAWAN PROMSENA  
5504031989 C PUNJARAT SOONRAT  
5504054676 D+ TAREKA SAENGYO  
5504058651 D NURHAYATEE MUSAW  
5705006350 C+ SINTON KANPEAN  

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th