• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรว227จผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    

 

MTH1201

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6502003624 B RHACHATA MEESILP  
6505005113 C SOMCHAI WANARAKPIT   
6505501251 B ITTIPAT WATTANA  
6605003554 A PICHAYAPORN THUNGKA  
6605004172 C+ KITISAK THAMMABURA  
6605005476 C+ SORRATUS TRITIPPAYTAR  
6605006094 B+ UDOMKAN TONGDEELEAT  
6605006680 C TEERAPAT PONGPETRA  
6605006904 B KRITTIYANEE CHAROENS  
6605007324 B+ SONGWAAD HATHAIAUSSA  

  

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6304009050 C+ MASUREE JAMPADAH  
6404005149 D THANWA WAENGAIN  
6605001269 A WATCHARIT TIATONGJI  
6605002101 B+ PANTHAWAT PANTHANIT  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6302008815 A PANPICHA SETTAPONG  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804006582 D+ AMONRAT KHANTI  
5804028065 D NATTAPONG REANJAENG  
6204006230 D METHANEE THONGSUK  
6204009960 C THAMONWAN NANTHAWIS  
6204010679 D ANUCHA JAMPASOOK  
6204017328 D ASRA DALA  
6304002816 C E-RISSA HAMU  
6304004374 B+ KUNLASATRI SUDPHANGY  
6304009050 C MASUREE JAMPADAH  
6404007574 B+ PIJITTRA JAIMUNG  
6504011534 A NARONGKORN MEECHUPOC  
6605001269 A WATCHARIT TIATONGJIT  
6605005518 D SINTORN KANPIAN  


MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6305001551 D CHINNAPHRON CHINNASR  
6405002277 A JIRAYU TUBTIMTHAI  

 

MTH2201
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6405500588 A TANAD WINAIRUK  
6204009960 D+ THAMONWAN NANTHAWISI  
6204014655  D+ NUR-INEE SUETOH  
6304002816  C E-RISSA HAMU  
6304004374  C+ KUNLASATRI SUDPHANG  
6304009050 D MASUREE JAMPADAH  
6504003689 D+ SALWA POHHA  
6605001269 B+ WATCHARIT TIATONGJIT  
6605002101 B+ PANTHAWAT PANTHANIT  

 
MTH2207
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  


MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6204008871 D+ SONUKUL BUAHOM  
6204010679 B ANUCHA JAMPASOOK  
6204017328 B ASRA DALA  
6304005348 C NURASIKIN HAMA  
6304007328 D+ NURHANIDA TUENGOH  
6504504405 C THUEDTHUM THONGTHI  


MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6505500568 A PAKORN SAQULKOO  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804051471 B JANJIRA CHOPJAI  
5904011177 B WATCHAREE WONGTALA  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904027967 D+ MASEERA TEH  

 
MTH3407
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3503

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6505500568 B PAKORN SAGULKOO  

 

MTH3506

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6405003564 C PEERAPOL MEESUWAN  
6505500568 B PAKORN SASULKOO  

 

MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  


MTH3606

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000976 C+ AUNGRUK VANICHANAI  
6405003564 A PEERAPOL MEESUWAN  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804051471 B JANJIRA CHOPJAI  
6405003564 B+ PEERAPOL MEESUWAN  

 

MTH3610

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6405003564 B PEERAPOL MEESUWAN  MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6605005377 D KIT JOHNSTONE TYABAN  


MTH4903 
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH4904
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    

 
MTH1201

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6505000890 B KANOKNAT MAHAVANICH  
6590501869 A PRAD RATTANAKIJSOONT  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804019247 C RATCHANEEPORN RAENR  
5804034345 D KAMONCHANOK SIBORIB  
5804501962 D HATHAIKAN SIAMKANG  
5904018693 C+ ALONGKORN SAEKAO  
6005000440 C KANISORN OUPKAEW  
6005006967 B+ SOMKID PRONGJAI  
6104005696 D SUPAPORN SARAKAI  
6104010100 C+ PATTARAWADEE NONGMA  
6105001728 B WARAPORN THONG-ON  
6204000357 D SIWITA THAPIA   
6204004797 A BUTSAYAMAT O-CHA  
6204016478 C A-ESOH SALAEHBING  
6204016767 D YOLLADA JUMNONGRAT  
6204017211 A PHATTHARAPHONG CHA  

  

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6204009960 B THAMONWAN NANTHAWIS  
6204017211 B+ PHATTHARAPHONG CHAIC  
6304002816 A E-RISSA HAMU  
6304007328 A KUNLASATRI SUDPHANGY  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6505500568 A PAKORN SAGULKOO  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104001273 D+ PASIN SOPHONTHANAP  
6104015232 D CHOLAMAS TRIMET  
6404018233 D ARACHAPORN BOONKET  
6405003564 D PEERAPOL MEESUWAN  
6505001682 B KITTITORN MAHORAN  
6505500568 C+ PAKORN SAGULKOO  

 

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6405003564 B PEERAPOL MEESUWAN  

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

 

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    


MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6204014374 D NATJAMEE CHAISOONTHO  
6304007328 D NURHANIDA TUENGOH  
6404004692 D PANYAPHON PHILAWUT  
6404007574 D PIJITTRA JAIMUNG  
6404007988 D YODKHWAN JUNJAMFR  
6503015197 D THANADON SAIRADA   


MTH2002
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH2104
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705005279 D PHIRAYA PRAWABUT  
6005003485 C JUTAPORN KHAOKEAD  
6205004853 D THAWIRAT KEKINA  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104009888 D KUNLADET SUBESAWATPA  
6204002122 D PHATTRAPORN NA NAKO  
6204014374 C NATJAMEE CHAISOONTH  
6205000158 C JAKKRAPAN SUDTHIPADH  
6304005348 D NURASIKIN HAMA  
6490500474 D VARAPORN SUKMUANG  

 
MTH2207
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104003436 D KAMOLCHANOK SOMBOONC  
6304009050 D+ MASUREE JAMPADAH  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804006582 C AMONRAT KHANTI  
5804045937 A PATHOMPONG SUPHAPHO  


MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B JAKKRAPAN SUDTHIPADH  


MTH3205
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104004327 D PARINDA KAIRIN   
6204001280 D RUNANEE SANOYANYA   


MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104002768 D+ YAOWARET PHRMKOED  
6104003436 C KAMOLCHAKON SOMBOON  
6104020737 D+ THANAPA NOISA  

 

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ  

MTH3603
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B JAKKRAPAN SUDTHIPAD   


MTH4403
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 


MTH4404
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos