• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง      

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804002532 C WIPAWADEE YAWA  
5904014825 D TANANYA HWANGKUM  
5904031688 C+ NITTAYA MONKONBUT  
6106047597 D CHAKIT SRIJUN  
6304003723 D ORANUCH HINTONE  
6304502377 D+ RATIHAPHONG SUKKASEM  
6304503722 D JETTARIN RONGPOL  
6305001551 D CHINNAPHRON CHINNASR  

 

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6201006209 D AKARAPHONG KONGPRAP  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5505005495 C SASITORN RUANGREN  
5804029725 C SAOWANEE PETKEEREERA  
5905001854 D+ ARISA JAIYAO  
5905002399 C CHONLAKORN LOAWYAI  
6005001315 C THANNATHON WONGHIRAN  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 D SUPHAPHON PHANALAIR  
5990506031 A PONGPAT PONGSRI  
6104003055 C+ NAPAT PHUTHANABAT  
6104010142 A SUNISA PONLAWAT  
6104014326 B PATSITA WAISOONG-NOE  
6154002254 A CHADAPHON SAEAUI  
6204014762 C NICHAPACH CHANDARAK  
6304502377 D RATTHAPHONG SUKKASE  


MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 C ASMA HAYIHAMI  
6304502377 B RATTHAPHONG SUKKASE  
6304503722 C+ JETTARIN RONGPOL  


MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058339 D+ KORNSUDA PENGJAMJAN  
5604041151 D+ SOMHARUETAI BUANGRAB  
5904011177 D WATCHAREE WONGTALA  
5904014114 C NARUEMON KEHATHAN   
5904018693 B+ ALONGKORN SAEKAO  *แก้ไขรหัส
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWATA  


MTH2253
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504041764 D SURAIYA SANI  
5504058339 C KORNSUDA PENGJAMJAN  


MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804044609 D SIRIWIMON KUMSUK  
6104010670 D SAMI-AH CHETEH  
6204000357 D SIWITA THAPTA  
6204016098 D SIRIPONG RODSUMRID  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805009270 B+ DECHAWATHR ANERKSIN  
5904014114 C NARUEMON KEHATHAN  


MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 B+ NARONG CHAIHATHEP  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 A    
5604503135  D    
5904011177  D    
6104003188  B    
6104013922 B    
6104013930 C+    
6104014326 B+    
6105500570 B+    
6204003807 D    
6204016767 C    
6205002873 A    

 

MTH3207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 B NARONG CHAIHATHEP  
5990506031 B PONGPAT PONGSRI  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWAT  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704502342 C+ NIPAPORN NAIYANATA  
5804034345 C+ KAMONCHANOK SIBORIB  
5904030615 A THONGCHAI JOYLEK  
6104000796 C+ CHALITA PUNATUNG  
6104001901 A WIPAWEE THIPKERD  
6104003055 B+ NAPAT PHUTHANABAT  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104004327 A PARINDA KAIRIN  
6104004731 B+ SURIYUN CHUAYNUN  
6104006066 C PHAKHARAT HOIKHAO  
6104009557 C PAWEENA THASRIPHU  
6104010142 A SUNISA PONLAWAT  
6104010308 B NAROUMON YOUNJID  
6104010571 B+ TANINTRA PANITPARAD  
6104010738 A SAKDA PANLUEANG  
6104012494 A A-SISAH LOHNA  
6104013922 A THATSANI THIPBURI  
6104013930 A ARRIYA SUTCHU  
6104014326 B PATSITA WAISOONG-NO  
6104015232 B CHOLAMAS TRIMET  
6104016644 B CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104020331 B SOPHIDA BUSUWA  
6104020737 B+ THANAPA NOISA  
6104500753 C+ JUNTHIWA BUNCHALO  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804006582 D AMONRAT KHANTI  
5904502043 A VARICH KASAMEJIT  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 B+ SOMBHORN PHROMSAK  
6104019135 C+ ANAN RUJICHANANTAKUL  
6105500349 B CHANAN SUKPRAKUN  
6204018011 A PHARUNYOO ONNUAM  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002873 A PATAVEE PIROM  

 

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ


MTH3506
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

MTH3603

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002873 B+ PATAVEE PIROM  


MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 D+ SUPHAPHON PHANALAIR  


MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005420 D+ KANLAYA THANAKIADKOS  
5804034873 C+ SAWANEE A-DAEM  

 
MTH4203
- ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 A JAKKRAPAN SUDTHIPADH  


MTH4404
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH4903

- ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ  

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 B SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002756 D+ ORANAN KAEW-ARMART  
6204001280 D+ KUNANEE SANOYANYA  
6204006602 C SUPHATTRA KETWICHIT  
6204007691 D SAWALI DAMKUN  
6204009556 D+ JARIYA YOTPRATHUM  
6204014655 D NUR-INEE SUETOH  
6204016478 D+ A-ESOH SALAEHBING  
6304008706 D KASON NONGKUMPA  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704048346 C JITTRAPORN DUANGARMP  
5804008885 C NURMA POHSA  
5804008976 C ISLAH DOSA  
5804009149 C RUSDA NILEA  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5804044609 C SIRIWIMON KUMSUK  
5804046976 B ATTAPON TOKAM  
5904000048 B OONNALIN SUKSANIT  
5904014825 B+ TANANYA HWANGKUM  
5904030706 D NILAWAN SENARAT  
5904031688 D NITTAYA MONGKONBUT  
5904042818 C+ PASEEYAH HAYEE-ABU  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
55xxxxx179 D    
58xxxxx574 D    
58xxxxx768 D    
59xxxxx193 D    
59xxxxx720 D    
62xxxxx305 D    

 

MTH2104
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104002768 D YAOWARET PHRMKOED  
6104010142 B SUNISA PONLAWAT  
6104500753 C+ JUNTHIWA BUNCHALO  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002043 C BENJARAT WANGTHARA  
6005003980 C SANHAKORN HONGNONGSA  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005124 D KANLAYA THANAKIADKO  
5704012771 C PATSARA BUAPUN  
5904020301 C+ PIMTIP KAEWSIRI  
5904028635 C+ PRUSAWAN SAENA  
5904502043 B+ VARICH KASAMEJIT  
6104000150 B+ THAKSINA SINKONG  
6104006066 C PHAKHARAT HOIKHAO  
6104015232 B CHOLAMAS TRIMET  
6104500720 A AELISA YAKOH  
6204002072 B SUWANNA THAIPEAN  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904011177 D WATCHAREE WONGTALA  
6104500396 A KIATCHUPONG THANPRAS  
6204001280 D+ RUNANEE SANOYANYA  
6204006602 D SUPHATTRA KETWICHIT  
6204010091 C SUWATEE JAIPHOP  
6204015348 D PHATTHARAWADI TITDA  
6204017211 B+ PHATTHARAHONG CHAIC  
6204017328 D ASRA DALA  
6204018185 D+ ANIRA KASENG  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704016319 B SUPOPORN SUWANMEK  
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504036129 D+ ORAWAN KRAPIW  MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 D KANCHANA SANKLA  
5904018693 B ALONGKORN SAEKAO  
5904030615 D THONGCHAI JOYLEK  
5904040853 D SANOMTHIP DUANGSAMR  
6104000796 C+ CHALITA PUNATUNG  
6104001869 D+ DARAWAN SIANGPHRO  
6104001877 D NOPPAWAN PHATRAT  
6104004327 C PARINDA KAIRIN  
6104004558 C PIMPILA MANOMAI  
6104010571 B TANINTRA PANITPARAD  
6104015232 B CHOLAMAS TRIMET  
6104016669 B SUCHADA KONGLANG  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904035697 D SUPALUK LAKAEW  


MTH3105
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

 

MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  

 

 
MTH3204

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  


MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C+ SUPHAPHON PHANALAIRA  
5904008041 D FITREE DERMAE  
5904023644 C+ TANATORN DETRUEANG  
5904026142 D KANOKREKA THAONANG  
5904042818 C+ PASEEYAH HAYEE-ABU  
6104005829 C+ SUWAN BOONCHAN  
6104502221 D WATSAPHON KUWESA  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504041764 D SURAIYA SANI  
5904011177 C WATCHAREE WONGTALA  
6104017188 B SAITAN PROMSAKUN  

 

MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 B+ CHANAN SUKPRAKUN  
6105500570 B SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 C+ KANCHANA SANKLA  
5804030913 D+ ATIGAN RAMJANTUK  
5904009916 D+ KORAPIN KRAINARA  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPAD  

 

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604041151 D SOMHARUETAI BUANGRAB  
6105500570 C SMITH MEAKPIBOONWAT  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904014114 C+ NARUEMON KEHATHAN  

 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 B+ CHANAN SUKPRAKUN  

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    


MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 D+ SUPISSARA PANTAWATEE  
5604052018 D KANCHANA SANKLA  
5904029898 D KRITSADA MONTHANOI  
6104004327 D PARINDA KAIRIN  
6104016663 D SUCHADA KONGLANG  
6104017188 D SAITAN PROMSAKUN  
6204004284 D SANYALUCK CHAIYARIN  
6204010091 D+ SUWATEE JAIPHOP  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604033422 D+ TIMAPORN PRAYONGSUB   
5604041151 D SOMHARRUETAI BUANGRAB   
5604052794 C+ NUR-AZLIN SALEAH   
5704016319 C SUPOPORN SUWANMEK  
5704016897 D CHAIWAT PHUETJUN  
5704019826 C+ BENJAPORN PROMRUKSA   
5704031938 C NITTAYA BOONTANG  
5704033447 D+ PRADSANEEYAPORN PRU  
5704038115 D JIRAWAN SUANKAEW  
5804001450 B AMEEN ASEA  
5804002029 D ANITA MEENKADA  
5804004025 C+ KAMONPHAT NIMNOI  
5804014073 D PIYARAT PROMSUWAN   
5804020591 C+ PANUPONG SUDKONG  
5804023710 D THANYAWAT PUANGMANEE  
5805007464 B+ YANEE SAMMANEA  
5904003414 B SUWANAN THONGNUESUK   
5904018693 B+ ALONGKORN SAEKAO  
5904041323 B HUNIFAH HADKEB  
5904042644 C WANISA NICHIBULAD  
6105500570 C+ SMITH MEAKPIBOONWAT  


MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
58xxxxx630 C    
59xxxxx483 D    


MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
61xxxxx349 B+    


MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604027879 C+  WUTTICHAI PINTA  
5904002457 B  CHUGEAD BOONMEE  
5904033098 A KWANNAPA TONGSRIRAK  
6005000101 B+  PIMPISA RATTANAKUN  
6104005829 C  SUWAN BOONCHAN  
6105500349 B+  CHANAN SUKPRAKUN  
6105501057 C+  KAMONCHANOK RODPRASE  
6205001271 C  PORNCHAI AMATTAYAKU  


MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
60xxxxx537 D    

 
MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804045937 B+ PATHOMPONG SUPHAPHO  
5904018693 B+ ALONGKORN SAEKAO  
6005501058 C KOONSUEK SAENPRASERT  
6104001901 D+ WIPAWEE THIPKERD  
6104005472 C CHATTARIN RUEANGYODK  
6104008336 C+ MATLIKA HMEPHITHAK  
6104010308 D+ NAROUMON YOUNJID  
6104010738 D+ SAKDA PANLUEANG  
6104011082 D MARINA NAEAMAT  
6104012494 B+ A-SISAH LOHNA  
6104013930 C+ ARRIYA SUTCHU  
6104016644 C CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104016669 D SUCHADA KONGLANG  
6104016958 D+ TUAN-AHAMAD JUNI  
6104020737 C THANNAPA NOISA  
6104502221 D WATSAPHON KUWESA  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002576 C SKANT LIMSRISAKULWON  


MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904035358 C JIRASAK HOMJAN  
6002028154 D+ PORNPUN TOPHOCHANAPU  
6104004731 C+ SURIYUN CHUAYNUN  
6104010670 C SAMI-AH CHETEH  
6104010761 D+ SABRI SAMAAE  
6104013856 C PATTARAPHA BOONLON  
6204007931 B+ SUTHANYA SRISATJA  
6204009556 C+ JARIYA YOTPRATHUM  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904003414 C SUWANAN THONGNUESUK  
5904023644 D+ TANATORN DETRUEANG-N  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D  JARIYA JUMPATHET  
5504031989 D+ PUNJARAT SOONRAT  
5504058586 D+ ASMA HAYIHAMI   
5504023644 A TANATORN DETRUEANG  

 

MTH2254

- ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058339 D KORNSUDA PENGJAMJANG  
5604037308 D SUPHAPHON PHANALAIRA  
5604041151 C+ SOMHARUETAI BUANGR  
5904015491 D KATTIYA KORNDEE  
5904028635 D+ PRUSAWAN SAENA  
6104001273 D PASIN SOPHONTHANAP  
6104001901 C WIPAWEE THIPKERD  
6104002768 B+ YAOWARET PHRMKOED  
6104003063 C+ NARUMON KAENPIM  
6104004731 A SURIYUN CHUAYNUN  
6104005829 B SUWAN BOONCHAN  
6104009291 D SOPHONWIT PHOMUEAN  
6104010100 D PATTARAWADEE NONGMA  
6104010308 B+ NAROUMON YOUNJID  
6104010738 B+ SAKDA PANLUEANG  
6104014326 C PATSITA WAISOONG-NOE  
6204010570 B NASSARIYA JEHPORN  
6204016478 C A-ESOH SALAEHBINGG  


MTH2604

-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ  

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804053022 D FATMAWATI DERAMAE  
5804053444 C ILHAM MEESA  
5804016721 D+ DONLAYA LUECHA  
5904020939 D SIRADA RUEANGRATTANA   

 

MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 D NARONG CHAIHATHEP  

 

MTH3204

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D+  CHIYAWAT KAEWKANHA  
5504030403 C+ PRAPAPORN KHAMCHAY  
5604047554 D  SUJINDA INPANYA  
5704031938 D NITTAYA BOONTANG  
5704037695 C+ PHENPORN PINKAEW  
5804054574 D+ USNEE BINSUPAAT  
5904014825 D TANANYA HWANGKUM  
5904020939 D+ SIRADA RUEANGRATTAN  
5904031811 D+ SARANCHANA YOIYATI  
5904041323 C+ HUNIFAH HADKEB  
6005000101 C PIMPISA RATTANAKUN  

 

MTH3207
- ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058339 D+ KORNSUDA PENGJAMJANG  
5554000355 A SOMBHORN PHROMSAK  
5804020591 D+ PANUPONG SUDKONG  
5804030913 D ATIGAN RAMJANTUK  
5904502043 C VARICH KASAMEJIT  
6104001869 B DARAWAN SIANGPHRO  
6104001877 C NOPPAWAN PHATRAT  
6104009219 B SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104013856 B PATTARAPHA BOONLONG  
6104019960 A LIRAWADEE PHUANGMAR  

 

MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705003076 D THIRAWAT MALAICHOO  
6205002444 D+ PAWINWIT SONCHA  


MTH3403
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ


MTH3407

-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ  


MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 


MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804034873 D SAWANEE A-DAEM  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 D KANCHANA SANKLA  
5804053022 C+ FATMAWATI DERAMAE  
5904001384 C NUNTALUK DUMDUANGROM  
5904008041 C FITREE DERAMAE  

 

MTH4203

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SMITH MEAKPIBOONWATA  

 
MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 B+ KANYA THUENSIRI  
6105500570 D+ SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404033812 D WATHINI KHUNPAKDEE  
6005000101 B PIMPISA RATTANAKUN  
6105001512 C+ KANYA THUENSIRI  

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704033173 A CHAROENPORN CHOOWET  
5904014825 D TANANYA HWANGKUM  
6103011109 D+ THANAKORN NILMANEE  
6190014990 C PEERAPOL MEESUWAN  
6204000357 C SIWITA THAPTA  
6204004797 A BUTSAYAMAT O-CHA  
6204005059 D+ DOLAYA POLCHAI  
6204006537 D+ PANUPONG RATTANACHAT  
6204014796 D HAFISA BINSAPAE-ING  
6204017211 A PHATTHARAPHONG CHAIC  
6205002428 D TEACHASIT CHINSAMRON  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604510619 C SIRARAT MOUSIK  
5904001954 D+ HADEEBAH WAEBUESA  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904029930 D    
6204018011 B    


MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 B KANYA THUENSIRI  
6105001728 D+ WARAPORN THONG-ON  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6205003228 C SUMARIN SAENGKHOT  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500927 C NUTTAPOL MOOZA  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 A KANCHANA SANKLA  
5704506103 B KHUZAIMAH DAOH  
5804002532 B+ WIPAWADEE YAWA  
5804008976 B+ ISLAH DOSA  
5804016060 A NATEEKAN TOEMPHOL  
5804020591 A PANUPONG SUDKONG  
5804046976 A ATTAPON TOKAM  
5804053444 B ILHAM MEESA  
5904020939 B SIRADA RUEANGRATTANA  
5904031811 B+ SARANCHANA YOIYATI  
6104005829 C SUWAN BOONCHAN  
6104009557 B PAWEENA THASRIPHU  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6205002873 C+ PATAVEE PIROM  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804501962 D  HATHAIKAN SIAMKANG  
5904018693 C+ ALONGKORN SAEKAO  
5904020939 C+ SIRADA RUEANGRATTANA  
5990506031 C+ PONGPAT PONGSRI  
6105001512 C KANYA THUENSIRI  
6190010139 B JAROENCHAT SAEJANG  
6204000357 C SIWITA THAPTA   
6204002072 D+ SUWANNA THAIPEAN  
6204010570 C+ NASSARIYA JEHPORN  
6204014374 D NATJAMEE CHAISOONTH  
6204015132 D SUTAT PAIKAEW  
6204016478 D+ A-ESOH SALAEHBING  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804008976 D ISLAH DOSA  
5804046976 C+ ATTAPON TOKAM  
5804501962 C+ HATHAIKAN SIAMKANG  
5901020353 D+ DARIN HEMSEM  
5904013363 C CHATANONG KLAMOD  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904023289 A ATAWOOT POLPOOL  
5904031811 D SARANCHANA YOIYATI  
5904038337 D RUNGRUEDEE LATTHICH  
590404622 C PATTARAVADEE KONGSRI  

 

 

MTH2253
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904011177 D WATCHAREE WONGTALA  
6104007809 C+ TADSAWAN CHAUSAWAT  
6104008336 C+ MATLIKA HMEPHITHAK  
6104009557 A PAWEENA THASRIPHU  
6104011082 C MARINA NAEAMAT  
6104012494 C+ A-SISAH LOHNA  

  

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002947  B+    
6205000976 A    

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIR  
5704002947 B+ SUPAWADEE THUMMAWAI  
5804020591 A PANUPONG SUDKONG  
5904003315 C KETSARAPORN PRAPWATC  
5904005328 A NITHIRAT KAWROD  
5904015491 D KATTIYA KORNDEE  

 

MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805009270 B DECHAWATHR ANERKSINW  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SMITH MEAKPIBOONWATA  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 B+ NARONG CHAIHATHEP  
6105001728 C+ WARAPORN THONG-ON  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  
6205002872 A PATAVEE PIROM  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002947 A  SUPAWADEE THUMMAWAI  
5804008885 C+ NURMA POHSA  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5904000816 A TEEPRAPAN PATTOOM  
5904003315 C+ KETSARAPORN PRAPWATC  
5904009916 A NITHIRAT KAWROD  
5904016721 C+ DONLAYA LUECHA  
5904019311 B WIPHAWDI PHOMBUN  
5904038337 D+ RUNGRUEDEE LATTHICH  
6104016958 C TUAN-AHAMAD JUNI  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604033422 B+ TIMAPORN PRAYONGSUB  
5904018693 C ALONGKORN SAEKAO  
5904020301 B+ PIMTIP KAEWSIRI  
6005501058 D+ SAENPRASER  

 


MTH3304

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604030220 B APHICHAYA INTHACH  
5904005328 B+ NITHIRAT KAWROD  
5904020939 D SIRADA RUEANGRATT  
6005501058 D+ KOONSUEK SAENPRASI  
5904040622 C PATTARAVADEE KONGSRI  *แก้ไข

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002444 A PAWINWIT SONCHA  
6205002873 B PATAVEE PIROM  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002444 A    

 

MTH3503

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 A JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH3603

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105001728 A WARAPORN THONG-ON  

 

MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804030251 C KAMONWAN YAIMA  
5904015491 B KATTIYA KORNDEE  
5904016721 C DONLAYA LUECHA  


MTH4203

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 B SINTON KANPEAN  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  


MTH4304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005000101 C PIMPISA RATTANAKUN  
6005006967 B+ SOMKID PRONGJAI  

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504018259 D  RATCHANOK KONGKAEW  
6105500349 D CHANAN SUKPRAKUN  
6205002444 D+ PAWINWIT SONCHA  


MTH4405
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
 

MTH4903

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805009270 A DECHAWATHR ANERKSIN  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWAT  
6205002444 A PAWINWIT SONCHA  

 

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 A NARONG CHAIHATEP  
6005501702 A CHANAKARN SAESEAW  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704031938 D NITTAYA BOONTANG  
5804049434 C WANNAPA PHUTTHONG  
5904042644 D WANISA NICHIBULAD  
5904042818 D PASEEYAH HAYEE-ABU  
6002028154 C PORNPUN TOPHOCHANAP  
6104014532 ฺB PATCHAREE JUMCHART  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6190000791 C PIYAPHAT PATJAIKHUNN  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6204001355 D ATTAPON TONGNAK  
6204002072 D SAWANNA THAIPEAN   
6205002873 B+ PATAVEE PIROM  
6290024436 C KITPIPAT JARITWONG  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 D SUPISSARA PANTAWATEE  
5704008084 B WANIDA SRI-SAM-ANG  
5704037695 C PHENPORN PINKAEW  
5705006533 C CHAKKRAPOP CHAOCHAL  
5804005493 B WEERAYA SANYAKIADT  
5804008893 D LATEEPAH MARUESA  
5904005328 A NITHIRAT KAWROD  
5904018982 C JUREEPORN DUANGSOMA  
5904019311 D+ WIPHAWDI PHOMBUN  
5904020798 C PAWITA THAIPAN  
5904020939 D+ SIRADA RUEANGRATTANA  
5990506031 C+ PONGPAT PONGSRI  
6105001512 D KANYA THUENSIRI  
6205002444 A PAWINWIT SONCHA  

 

MTH2103

      รหัส   เกรด
57xxxxx533 C+
58xxxxx039 D+
61xxxxx349 A
61xxxxx139 C
62xxxxx158 A
62xxxxx206 C+
62xxxxx347 A
62xxxxx444 A
62xxxxx873 B+

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904002457 D CHUGEAD BOONMEE  
5904017414 C+ RATTANA DUANGKAEW  
5905005327 D BUNYASIT SAENKWA  
6105001512 C KANYA THUENSIRI  
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPADH  
6205002444 C+ PAEINWIT SONCHA   

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
58XXXXX934 D+    
60XXXXX040 A    

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002947 B SUPAWADEE THUMMAW  
5805007464 B+ YANEE SAMMANEA  
6104500753 B+ JUNTHIWA BUNCHALO  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804001450 D+ AMEEN ASEA  
6204001355 D ATTAPON TONGNAK  

 


MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904502043 D VARICH KASAMEJIT  

 

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504030403 C PRAPAPORN KHAMCHAY  
5504054759 D JARUWAT TUYLA  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804037033 C RATIYA DAMKRA  
6104001448 B JUTAMANEE PHOMRIT  
6104003055 B NAPAT PHUTHANABAT  
6104003188 B+ RUNGRUEANG MAKDEE  
6104005472 D CHATTARIN RUEANGYOD  
6104010142 B+ SUNISA PONLAWAT  
6104013922 B+ THATSANI THIPBURI  
6104013930 C+ ARRIYA SUTCHU  
6104016644 B+ CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104017188 D SAITAN PROMSAKUN  
6104021123 D+ PITTIYA WORACHOTTAN  
6104500720 A AELISA YAKOH  
6104500753 A JUNTHIWA BUNCHALO  
61054002254 A CHADAPHON SAEAUI   

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604041151 C SOMHARUETAI BUANGRAB  
5804037033 A RATIYA DAMKRA  
5904019311 C+ WIPHAWDI PHOMBUN  


 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704008084 D WANIDA SRI-SAM-ANG  
5804046976 C ATTAPON TOKAM  
5904000048 D OONNALIN SUKSANIT  
5904000725 C+ KUNNIKA INTAGO  
5904003414 D SUWANAN THONGNUESUK  
5904006193 C PHAKWALAN CHAIYARAT  
5904007720 D SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904008884 D SAHARACH BOONNEEPIP  
5904030706 D NILAWAN SENARAT  
5905000609 D KANCHANA VATCHARAPIC  
6204018011 C PHARUNYOO ONNUAM  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 C SOMBHORN PHROMSAK  
5604052018 B+ KANCHANA SANKLA  
5704032860 C+ SAIFON TAPRAP  
6104010670 A SAMI-AH CHETEH  
6104010761 C SABRI SAMAAE  
6104011066 D+ SIRIPORN KAEWPANPAH  

 

MTH3304
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 C+ SUPISSARA PANTAWATEE  
5804034873 D+ SAWANEE A-DAEM  
5904014825 A  TANANYA HWANGKUM  
5904016721 D+  DONLAYA LUECHA  
5904028635 C+  PRUSAWAN SAENA  
5905000609 A  KANCHANA VATHARAPIC  
6104005829 C+ SUWAN BOONCHAN  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 C ASMA HAYIHAMI  
6104005829 B+ SUWAN BOONCHAN  
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH4403 
- ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504030403 D PRAPAPORN KHAMCHAY  
5554000355 B SOMBHORN PHROMSAK  
5805009270 C+ DECHAWATHR ANERKSIN  
5905000609 C+ KANCHANA VATCHARAPI  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  

 

 

 

 


***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th