• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    

 
MTH1201

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6505000890 B KANOKNAT MAHAVANICH  
6590501869 A PRAD RATTANAKIJSOONT  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804019247 C RATCHANEEPORN RAENR  
5804034345 D KAMONCHANOK SIBORIB  
5804501962 D HATHAIKAN SIAMKANG  
5904018693 C+ ALONGKORN SAEKAO  
6005000440 C KANISORN OUPKAEW  
6005006967 B+ SOMKID PRONGJAI  
6104005696 D SUPAPORN SARAKAI  
6104010100 C+ PATTARAWADEE NONGMA  
6105001728 B WARAPORN THONG-ON  
6204000357 D SIWITA THAPIA   
6204004797 A BUTSAYAMAT O-CHA  
6204016478 C A-ESOH SALAEHBING  
6204016767 D YOLLADA JUMNONGRAT  
6204017211 A PHATTHARAPHONG CHA  

  

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6204009960 B THAMONWAN NANTHAWIS  
6204017211 B+ PHATTHARAPHONG CHAIC  
6304002816 A E-RISSA HAMU  
6304007328 A KUNLASATRI SUDPHANGY  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6505500568 A PAKORN SAGULKOO  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104001273 D+ PASIN SOPHONTHANAP  
6104015232 D CHOLAMAS TRIMET  
6404018233 D ARACHAPORN BOONKET  
6405003564 D PEERAPOL MEESUWAN  
6505001682 B KITTITORN MAHORAN  
6505500568 C+ PAKORN SAGULKOO  

 

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6405003564 B PEERAPOL MEESUWAN  

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

 

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    


MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6204014374 D NATJAMEE CHAISOONTHO  
6304007328 D NURHANIDA TUENGOH  
6404004692 D PANYAPHON PHILAWUT  
6404007574 D PIJITTRA JAIMUNG  
6404007988 D YODKHWAN JUNJAMFR  
6503015197 D THANADON SAIRADA   


MTH2002
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH2104
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705005279 D PHIRAYA PRAWABUT  
6005003485 C JUTAPORN KHAOKEAD  
6205004853 D THAWIRAT KEKINA  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104009888 D KUNLADET SUBESAWATPA  
6204002122 D PHATTRAPORN NA NAKO  
6204014374 C NATJAMEE CHAISOONTH  
6205000158 C JAKKRAPAN SUDTHIPADH  
6304005348 D NURASIKIN HAMA  
6490500474 D VARAPORN SUKMUANG  

 
MTH2207
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104003436 D KAMOLCHANOK SOMBOONC  
6304009050 D+ MASUREE JAMPADAH  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804006582 C AMONRAT KHANTI  
5804045937 A PATHOMPONG SUPHAPHO  


MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B JAKKRAPAN SUDTHIPADH  


MTH3205
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104004327 D PARINDA KAIRIN   
6204001280 D RUNANEE SANOYANYA   


MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104002768 D+ YAOWARET PHRMKOED  
6104003436 C KAMOLCHAKON SOMBOON  
6104020737 D+ THANAPA NOISA  

 

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ  

MTH3603
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B JAKKRAPAN SUDTHIPAD   


MTH4403
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 


MTH4404
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    


MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804006582 D+ AMONRAT KHANTI  
5804034873 D SAWANEE A-DAEM  
6104003436 C KAMOLCHANOK SOMBONC  
6304008441 C SITIFATIMOH SAMOH  
6390035068 C TEERASAK PHADOAG  
6404003904 D CHONNIPA SUEBSAKRON  
6404004258 C+ NIRAWAT MOKAEO  
6404007459 D CHONLADDA KEAWKHAM  
6404009885 D KANYAPAT JITKAEW  
6405001592 C PHURINUT MULASEEWA  
6490500474 D+ VARAPORN SUKMUANG  
6490502777 B NADECH PRAPAITHRAKUL  
6505000098 B NITHICHAI THUPAANG  


MTH2002
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6405500361 D+ WAEWNAPA HONGTHONG  

 
MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804501962 D HATHAIKAN SIAMKANG  
6205000976 C+ ANUGRUK VANICHANAI  
6505000098 C NITHICHAI THUPAANG  

 
MTH2206
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH2207
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH2253
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804045937 A PATHOMPONG SUPHAPHON  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804051471 C JANJIRA CHOPJAI  
6104502221 C+ WATSAPHON KUWESA  
6404018233 D ARACHAPORN BOONKET  


MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904030615 C+ THONGCHAI JOYLEK  

 

MTH3107
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 


MTH3204
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005000101 B+ PIMPISA RATTANAKUN  
6005006967 A SOMKID PRONGJAI  


MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104000150 C THAKSINA SINKONG  
6104001448 D+ JUTAMANEE PHOMRIT  
6104008336 C MATLIKA HMEPHITHAK  
6104009219 D+ SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104010670 D+ SAMI-AH CHETEH  
6104011082 D+ MARINA NAEAMAT  
6104016669 C+ SUCHADA KONGLANG  
6104017170 D WACHIRAYA CHAOANAN  
6104021123 C+ PITTIYA WORACHOTTANA  
6105001728 C+ WARAPORN THONG-ON  
6204010570 C NASSARIYA JEHPORN   
6204016478 D A-ESOH SALAEHBING  
6404010669 A PONGSATORN PANBURAN  

 

MTH3207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6405002277 A PEERAPOL MEESUWAN  


MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104502221 B+ WATSAPHON KUWESA  

  

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3603
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005000101 C PIMPISA RATTANAKUN  
6005006967 C+ SOMKID PRONGJAI  
6105001728 D+ WARAPORN THONG-ON  
6405003564 D PEERAPOL MEESUWAN   


MTH3608
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 
 
 

MTH3611

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6405003564 B PEERAPOL MEESUWAN   

 

MTH4203

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 A NARONG CHAIHATHEP  

 

MTH4403
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  


MTH4404
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH4903

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705003076 B+ THIRAWAT MALAICHOO  
6005000101 A PIMPISA RATTANAKUN   
6105001728 B+ WARAPORN THONG-ON  
6205000158 A JAKKRAPAN SUDTHIPAD  
6305001551 B CHINNAPHRON CHINNAS  


MTH4904
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos