• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

                              MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIR  
5604047141 D KANTHIMA SONGSAENGRA  
5704044733 D FAREEDA ASAEBAKA  
5804008885 D NURMA POHSA  
5804053444 D ILHAM MEESA  
5901020353 D DARIN HEMSEM  
5904018693 D ALONGKORN SAEKAO   
6104001901 D WIPAWEE THIPKERD  
6104006066 C+ PHAKHARAT HOIKHAO  
6104007809 D+ TADSAWAN CHAUSAWAT  
6104008336 B MATLIKA HMEPHITHAK  
6104010670 D+ SAMI-AH CHETEH  
6104010761 D SABRI SAMAAE  
6104011082 C MARINA NAEAMAT  
6104012494 B A-SISAH LOHNA  
6104020406 D+ NATDANAI THUPA-ANG  
6104021123 C+ PITTIYA WORACHOTAN  
6190000791 D+ PIYAPHAT PATJAIKHUN  

 
                             MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604017706 D ORADEE PHALEE  
5804002839 C ORATHAI MANKHONG  

 
                             MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D CHIYAWAT KAEWKANHA   
5404033812 C WATHINI KHUNPAKDEE  
5604003169 D PRAVEE SRIPROM  
5604037308 D+ SUPHAPHON PHANALAIR  
5705006285 C+ SUTHIN AMPORN  
5804008893 D LATEEPAH MARUESA  
5804009149 D+ RUSDA NILEA  
5804024379 D NIPHAPHON THONGMALA  
5804030913 D ATIGAN RAMJANTUK  
5804037033 D RATIYA DAMKRA  
5804044609 D+ SIRIWIMON KUMSUK  
5805500682 D WALAIORN PRATCHYAPR  
5904011557 D PAWEENA SANGSUK  
5904020939 D SIRADA RUEANGRATTAN  
5904021135 A PHEERACHAT KHOTCHALE  
5904031688 D NITTAYA MONGKONBUT  
5904035358 D JIRASAK HOMJAN  

 

 
                              MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904028908 A SURASAK PLODTHONG   
6005006579 D ABDULRASHID DURAHING  
6005501355 D PEERAWAT MEEBOON  
                                      MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904018396 D+ PISSAMAI NATAWPLOY   

 

                               MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5505002526 D+ SIPPAPHAT PHURIN   
5605008068 D CHANTAPITCHAYA MONGK  
5606013588 D+ PANNIDA JAIJAMROEN  

 

                               MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 B SOMBHORN PHROMSAK  
5704002756 C ORANAN KAEW-ARMART  
5804007192 B+ THIPAPHA KHOABLUNG  
5804012374 B KANJANA NAJAROEN  
5804014073 B PIYARAT PROMSUWAN  
5804015039 B MANUTCHON JAITON  
5804023710 C+ THANYAWAT PUANGMANE  
5804044609 C+ SIRIWIMON KUMSUK  
5904003786 B PEERAWAT RUANGSEE  
5904015491 D+ KATTIYA KORNDEE  
5904016721 D DONLAYA LUECHA  
5904021366 C+ NAMTHIP AMMA  
5904030615 D+ THONGCHAI JOYLEK  
5904031688 C+ NITTAYA MONGKONBUT  
5906020622 B NADNAPIT JITKHAOW  
6104000796 B+ CHALITA PUNATUNG  
6104001273 C+ PASIN SOPHONTHANAPH  
6104004731 C+ SURIYUN CHUAYNUN  
6104009219 B SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104010571 B TANINTRA PANITPARADO  
6104017188 D+ SAITAN PROMSAKUN  
6204003807 B+ KILAYUT NAMKHUNG  
6204007113 D+ NANNAPAT SUTTIMALA  
6204016767 D+ YOLLADA JUMNONGRAT  


                                MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D CHIYAWAT KAEWKANHA  
5404033812 D WATHINI KHUNPAKDEE  
5704031938 D NITTAYA BOONTANG  
5804008976 D ISLAH DOSA  
5804053444 D ILHAM MEESA  
6104001877 D+ NOPPAWAN PHATRAT  
6104001901 D WIPAWEE THIPKERD  
6104004327 D+ PARINDA KAIRIN  
6104004558 D PIMPILA MANOMAI  
6104010100 D+ PATTARAWADEE NONGMA  
6104011082 D+ MARINA NAEAMAT  
6104014326 B+ PATSITA WAISOONG-NO  
6104015232 D+ CHOLAMAS TRIMET  
6104018731 D KANLAYA MOOSEE  
6104020737 B+ THANAPA NOISA  
6204016767 D YOLLADA JUMNONGRAT  


                              MTH2207
                   -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


                              MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504026179 C TIPPAWAN PROMSENA   
5504055087 D MUNA MADIYOH  

 

                              MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504006387 C+ SAOWAPA SANGKAEW  
5504031989 D PUNJARAT SOONRAT  
5504058586 D ASMA HAYIHAMI  

 

                            MTH2601
                   - ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


                            MTH2604
                    -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

                              MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604030220 A APHICHAYA INTHACHIT  
5704044733 C FAREEDA ASAEBAKA  
5804004025 C+ KAMONPHAT NIMNOI  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5804053055 D SUREEYANEE TALOHDING  
5904026142 D KANOKREKA THAONANG  
5904027967 D+ MASEERA TEH  

 

                                MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI   

 
                                MTH3107
                      -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน


                                 MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005501058 C KOONSUEK SAENPRASERT  

 

                                 MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704046560 A SUKHUMARN SRIBUNROT  
5804015039 C MANUTCHON JAITON  
5904001871 B APINYA TAESAKUL  
5904006193 B+ PHAKWALAN CHAIYARAT  
5904007464 B+ SARANYA PHATPHON  
5904008009 A NARONGRIT ANANTAKOOL  
5904008660 B CHITPANU CHANSANG  
5904021861 A TANAPORN KHUMPHAENG  
5904025094 A JANTHIMA YINGKITTIM  
5904025557 A JUTAMAS JUNRAHONG  
5904035390 C+ SAMRAN MAWIANG  
5904038337 B RUNGRUEDEE LATTHICHA                                  MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804015385 B NATCHAYA KENGTRONG  
5904001871 B APINYA TAESAKUL   
5904017877 D CHITKAMON SACHIT  
5904021929 D PATTAMAWAN BOONSRI  
5904030144 D JUTHARAT KHAMMALA  
5904034823 D THAWANYA HONGNIKORN  


                              MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404056987 C+ PENNEE BAIPOD  
5604005420 C KUNLAYA NAMELESS  
5604049071 C+ MAHANEE HAJEESALAEH  
5804017464 A JANJIRA SRISRANGKOM  
5904009916 B KORAPIN KRAINARA  
5904035697 C+ SUPALUK LAKAEW  
6104011066 D SIRIPORN KAEWPANPAH  

 


                              MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 B SINTON KANPEAN  

 

                               MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 A SOMBHORN PHROMSAK   
5804054574 C+ USNEE BINSUPAAT  
5904006193 B+ PHAKWALAN CHAIYARAT  
5904015491 B KATTIYA KORNDEE  
5904027769 B NONGLAK WANCHAI  


                              MTH3403
                     -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


                              MTH3407

                    -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

 

                              MTH3503

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 C+ NARONG CHAIHATHEP  

 

                               MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005420 D KUNLAYA NAMELESS  
5704044733 C FAREEDA ASAEBAKA  
5804046976 C+ ATTAPON TOKAM  
5805007464 B+ YANEE SAMMANEA  
5904001954 D+ HADEEBAH WAEBUESA  
5904027769 B NONGLAK WANCHAI  

 

                           MTH4403
                   -ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

                              MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET  
5404042003 D PANTIPA SRIKET  
5502066185 D+ NARAKAMON BUNDIT  
5504002881 D JITREKHA LEKHAJIT  
5504006387 D SAOWAPA SANGKAEW  
5504010041 D+ AWATEE YUSOH  
5504010322 C A LISA CHENA  
5504026179 D TIPPAWAN PROMSENA  
5504031989 C PUNJARAT SOONRAT  
5504054676 D+ TAREKA SAENGYO  
5504058651 D NURHAYATEE MUSAW  
5705006350 C+ SINTON KANPEAN  

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos