• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2564

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704506103 B+ KHUZAIMAH DAOH  
5704506657 D AMIRA YOOSOA  
5804501962 D HATHAIKAN SIAMKANG  
5904502043 D+ VARICH KASAMEJIT  
6204009960 D+ THAMONWAN NANTHAWISI  
6304006619 A PANISA JAIBOON  
6305001312 C+ KANOKWAN MAPPHA  
6404000298 D WATANYU PHANANGNUWO  
6404016674 B+ RUNGSINAN NARUNGSRI  
6404018498 C SIRIKARN CHAWLA  
6405000347 D ARTIT TANGPINIJJIT  

  

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002873 C+ PATAVEE PIROM  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804004025 B KAMONPHAT NIMNOI  
5804008950 C+ RUSDA WAHWA  
5804034873 C+ SAWANEE A-DAEM  
5804053022 C+ FATMAWATI DERAMAE  
5904027967 C+ MASEERA TEH  
6104001877 B NOPPAWAN PHATRAT  
6104002768 B YAOWARET PHRMKOED  
6104020331 C+ SOPHIDA BUSUWA  
6204018185 C+ ANIRA KASENG  
6404000298 D+ WATANYU PHANANGNUWON  
6404016674 C+ RUNGSINAN NARUNGSRI  
6404018498 D+ SIRIKARN CHAWLA  

  

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604043991 C KUANCHAI BUAPUN  
5904502043 C+ VARICH KASAMEJIT  
6404016674 A RUNGSINAN NARUNGSRI  
6404018498 C SIRIKARN CHAWLA  

 

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 A CHANNAN SUKPRAKUN  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSRI  
6005501058 C+ KOONSUEK SAENPRASERT  
6205000158 A JAKKRAPAN SUDTHIPAD  

 

MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001728 D WARAPORN THONG-ON  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104016644 D CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104019960 C LIRAWADEE PHUANGMAR   
6104500720 B+ AELISA YAKOH  
6104500753 C+ JUNTHIWA BUNCHALO  


MTH3207
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3303
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604503135 D NATCHART KUNARUKW  
5704506657 D AMIRA YOOSOA  
5704510303 C SUSIRIYA THIRAKUL  
5804501962 D HATHAIKAN SIAMKANG  
6104000796 C+ CHALITA PUNATUNG  
6104001901 C WIPAWEE THIPKERD  
6104010308 C NAROUMON YOUNJID  
6104010571 C+ TANINTRA PANITPARADO  
6104010738 C+ SAKDA PANLUEANG  
6104013922 B+ THATSANI THIPBURI  
6104013930 C+ ARRIYA SUTCHU  
6104019960 C+ LIRAWADEE PHUANGMARI  
6104500720 C+ AELISA YAKOH  

 


MTH3407
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704044758 C SOMMAIYAH SAMA  
5804030913 D+ ATIGAN RAMJANTUK  

 

MTH4903

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

  

MTH4904
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

 

หมายเหตุ   -บางกระบวนวิชาที่ไม่มีประกาศผลสอบชั่วคราว เนื่องจาก อาจารย์บางท่าน
                   ได้ส่งเกรดแบบออนไลน์  นักศึกษาต้องรอผลสอบอย่างเป็นทางการ***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos