• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สารสนเทศบุคลากร

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการพาน้องสาธิต ทัวร์แล็ปวิทย์ฯ 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th