• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สารสนเทศบุคลากร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม "สถาปัตยกรรมไทยกับรูปทรงเรขาคณิต" ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th