• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาคสอบซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

*** เนื่องจากภาควิชาได้เปลี่ยนเฟสภาคใหม่ (เฟสเก่ามีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้) 

จึงขอให้นักศึกษาเข้าเฟสใหม่เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารจากภาควิชา ต่อไป" ***

       https://www.facebook.com/groups/math.sci.ru

 

  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904008041 B FITREE DERAMAE  
6101002837 D NATTAPAT SUDYOD  
6104017170 D WACHIRAYA CHAOANAN  
6204010570 C+ NASSARIYA JEHPORN  
6204017328 D ASARA DALA  
6404003557 C KULLANAT DEVEELOH  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704506657 D AMIRA YOOSDA  
5904008041 C FITREE DERAMAE  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504049452 D SITIPATIMOH SANI  
5804053444 D ILHAM MEESA  
5904008041 C FITREE DERAMAE  
5904016358 D TUNYALAK RANUAL  
5905501572 D+ PATHOMPORN NIAMRA  
6104008336 B MATLIKA HMEPHITHA  
6104011082 C MARINA NAEAMAT  
6104016669 C SUCHADA KONGLANG  
6104017170 D WACHIRAYA CHAOANAN  
6104020730 C+ NATTAMOL SINSAP  
6104502221 C WATSAPHON KUWESA  
6204010091 D SUWATEE JAIPHOP  

 

MTH2104
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904028635 C+ PRUSAWAN SAENA  
6104008336 D MATLIKA HMEPHITHAK  
6104010670 D SAMI-AH CHETEH  
6104011082 D MARINA NAEAMAT  
6104015232 D+ CHOLAMAS TRIMET  
6104016669 D SUCHADA KONGLANG  
6104021123 D PITTIYA WORACHOTTANA  
6104502221 D WATSAPHON KUWSA  
6204002122 C PHATTRAPORN NA NAKOR  
6205000497 C SOMKIAT NEENIRAT  
6304502377 A RATTHAPHONG SUKKASEM  
6304503722 C JETTARIN RONGPOL  
6305001551 D CHINNAPHRON CHINNASR  

 
MTH2107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104021123 A PITTIYA WORACHOTTANA  
6105500414 C APATSARA SAWASRI  
6405000644 D+ PARANCHAI CHIANVIC  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604043991 A KUANCHAI BUAPUN  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504016873 D PHATCHARAPORN SIRIBU  
6104005696 D SUPAPORN SARAKAI  
6204001280 D RUNANEE SANOYANYA  
6204009556 D+ JARIYA YOTPRATHUM  
6304008011 D SIRORAT JAROENPHEW  

  

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000497 A SOMKIAT NEENIRAT  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705003076 C+ THIRAWAT MALAICHOO  
5804053444 D ILHAM MEESA  
5904001780 D CHAYANEE RIYAUD  

 

MTH3207

 เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002576 C SKANT LIMSRISAKULWON  

 
MTH3304
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504049452 D SITIPATIMOH SANI  
5904030615 C THONGCHAI JOYLEK  
6104004327 C PARINDA KAIRIN  
6104008336 D+ MATLIKA HMEPHITHAK  
6104011082 C+ MARINA NAEAMAT  
6104016669 D SUCHADA KONGLANG  
6154002254 D+ CHADAPHON SAEAUI  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104016958 D+ TUAN-AHAMAD JUNI  

 
MTH3606
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

 

หมายเหตุ   -บางกระบวนวิชาที่ไม่มีประกาศผลสอบชั่วคราว เนื่องจาก อาจารย์บางท่าน
                   ได้ส่งเกรดแบบออนไลน์  นักศึกษาต้องรอผลสอบอย่างเป็นทางการ***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos