• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704033173 A CHAROENPORN CHOOWET  
5904014825 D TANANYA HWANGKUM  
6103011109 D+ THANAKORN NILMANEE  
6190014990 C PEERAPOL MEESUWAN  
6204000357 C SIWITA THAPTA  
6204004797 A BUTSAYAMAT O-CHA  
6204005059 D+ DOLAYA POLCHAI  
6204006537 D+ PANUPONG RATTANACHAT  
6204014796 D HAFISA BINSAPAE-ING  
6204017211 A PHATTHARAPHONG CHAIC  
6205002428 D TEACHASIT CHINSAMRON  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604510619 C SIRARAT MOUSIK  
5904001954 D+ HADEEBAH WAEBUESA  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904029930 D    
6204018011 B    


MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 B KANYA THUENSIRI  
6105001728 D+ WARAPORN THONG-ON  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6205003228 C SUMARIN SAENGKHOT  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500927 C NUTTAPOL MOOZA  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 A KANCHANA SANKLA  
5704506103 B KHUZAIMAH DAOH  
5804002532 B+ WIPAWADEE YAWA  
5804008976 B+ ISLAH DOSA  
5804016060 A NATEEKAN TOEMPHOL  
5804020591 A PANUPONG SUDKONG  
5804046976 A ATTAPON TOKAM  
5804053444 B ILHAM MEESA  
5904020939 B SIRADA RUEANGRATTANA  
5904031811 B+ SARANCHANA YOIYATI  
6104005829 C SUWAN BOONCHAN  
6104009557 B PAWEENA THASRIPHU  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6205002873 C+ PATAVEE PIROM  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804501962 D  HATHAIKAN SIAMKANG  
5904018693 C+ ALONGKORN SAEKAO  
5904020939 C+ SIRADA RUEANGRATTANA  
5990506031 C+ PONGPAT PONGSRI  
6105001512 C KANYA THUENSIRI  
6190010139 B JAROENCHAT SAEJANG  
6204000357 C SIWITA THAPTA   
6204002072 D+ SUWANNA THAIPEAN  
6204010570 C+ NASSARIYA JEHPORN  
6204014374 D NATJAMEE CHAISOONTH  
6204015132 D SUTAT PAIKAEW  
6204016478 D+ A-ESOH SALAEHBING  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804008976 D ISLAH DOSA  
5804046976 C+ ATTAPON TOKAM  
5804501962 C+ HATHAIKAN SIAMKANG  
5901020353 D+ DARIN HEMSEM  
5904013363 C CHATANONG KLAMOD  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904023289 A ATAWOOT POLPOOL  
5904031811 D SARANCHANA YOIYATI  
5904038337 D RUNGRUEDEE LATTHICH  
590404622 C PATTARAVADEE KONGSRI  

 

 

MTH2253
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904011177 D WATCHAREE WONGTALA  
6104007809 C+ TADSAWAN CHAUSAWAT  
6104008336 C+ MATLIKA HMEPHITHAK  
6104009557 A PAWEENA THASRIPHU  
6104011082 C MARINA NAEAMAT  
6104012494 C+ A-SISAH LOHNA  

  

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002947  B+    
6205000976 A    

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIR  
5704002947 B+ SUPAWADEE THUMMAWAI  
5804020591 A PANUPONG SUDKONG  
5904003315 C KETSARAPORN PRAPWATC  
5904005328 A NITHIRAT KAWROD  
5904015491 D KATTIYA KORNDEE  

 

MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805009270 B DECHAWATHR ANERKSINW  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SMITH MEAKPIBOONWATA  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 B+ NARONG CHAIHATHEP  
6105001728 C+ WARAPORN THONG-ON  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  
6205002872 A PATAVEE PIROM  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002947 A  SUPAWADEE THUMMAWAI  
5804008885 C+ NURMA POHSA  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5904000816 A TEEPRAPAN PATTOOM  
5904003315 C+ KETSARAPORN PRAPWATC  
5904009916 A NITHIRAT KAWROD  
5904016721 C+ DONLAYA LUECHA  
5904019311 B WIPHAWDI PHOMBUN  
5904038337 D+ RUNGRUEDEE LATTHICH  
6104016958 C TUAN-AHAMAD JUNI  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604033422 B+ TIMAPORN PRAYONGSUB  
5904018693 C ALONGKORN SAEKAO  
5904020301 B+ PIMTIP KAEWSIRI  
6005501058 D+ SAENPRASER  

 


MTH3304

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604030220 B APHICHAYA INTHACH  
5904005328 B+ NITHIRAT KAWROD  
5904020939 D SIRADA RUEANGRATT  
6005501058 D+ KOONSUEK SAENPRASI  
5904040622 C PATTARAVADEE KONGSRI  *แก้ไข

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002444 A PAWINWIT SONCHA  
6205002873 B PATAVEE PIROM  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002444 A    

 

MTH3503

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 A JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH3603

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105001728 A WARAPORN THONG-ON  

 

MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804030251 C KAMONWAN YAIMA  
5904015491 B KATTIYA KORNDEE  
5904016721 C DONLAYA LUECHA  


MTH4203

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 B SINTON KANPEAN  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  


MTH4304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005000101 C PIMPISA RATTANAKUN  
6005006967 B+ SOMKID PRONGJAI  

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504018259 D  RATCHANOK KONGKAEW  
6105500349 D CHANAN SUKPRAKUN  
6205002444 D+ PAWINWIT SONCHA  


MTH4405
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
 

MTH4903

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805009270 A DECHAWATHR ANERKSIN  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWAT  
6205002444 A PAWINWIT SONCHA  

 

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 A NARONG CHAIHATEP  
6005501702 A CHANAKARN SAESEAW  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos