• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สอบซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    


MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 D+ SUPISSARA PANTAWATEE  
5604052018 D KANCHANA SANKLA  
5904029898 D KRITSADA MONTHANOI  
6104004327 D PARINDA KAIRIN  
6104016663 D SUCHADA KONGLANG  
6104017188 D SAITAN PROMSAKUN  
6204004284 D SANYALUCK CHAIYARIN  
6204010091 D+ SUWATEE JAIPHOP  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604033422 D+ TIMAPORN PRAYONGSUB   
5604041151 D SOMHARRUETAI BUANGRAB   
5604052794 C+ NUR-AZLIN SALEAH   
5704016319 C SUPOPORN SUWANMEK  
5704016897 D CHAIWAT PHUETJUN  
5704019826 C+ BENJAPORN PROMRUKSA   
5704031938 C NITTAYA BOONTANG  
5704033447 D+ PRADSANEEYAPORN PRU  
5704038115 D JIRAWAN SUANKAEW  
5804001450 B AMEEN ASEA  
5804002029 D ANITA MEENKADA  
5804004025 C+ KAMONPHAT NIMNOI  
5804014073 D PIYARAT PROMSUWAN   
5804020591 C+ PANUPONG SUDKONG  
5804023710 D THANYAWAT PUANGMANEE  
5805007464 B+ YANEE SAMMANEA  
5904003414 B SUWANAN THONGNUESUK   
5904018693 B+ ALONGKORN SAEKAO  
5904041323 B HUNIFAH HADKEB  
5904042644 C WANISA NICHIBULAD  
6105500570 C+ SMITH MEAKPIBOONWAT  


MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
58xxxxx630 C    
59xxxxx483 D    


MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
61xxxxx349 B+    


MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604027879 C+  WUTTICHAI PINTA  
5904002457 B  CHUGEAD BOONMEE  
5904033098 A KWANNAPA TONGSRIRAK  
6005000101 B+  PIMPISA RATTANAKUN  
6104005829 C  SUWAN BOONCHAN  
6105500349 B+  CHANAN SUKPRAKUN  
6105501057 C+  KAMONCHANOK RODPRASE  
6205001271 C  PORNCHAI AMATTAYAKU  


MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
60xxxxx537 D    

 
MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804045937 B+ PATHOMPONG SUPHAPHO  
5904018693 B+ ALONGKORN SAEKAO  
6005501058 C KOONSUEK SAENPRASERT  
6104001901 D+ WIPAWEE THIPKERD  
6104005472 C CHATTARIN RUEANGYODK  
6104008336 C+ MATLIKA HMEPHITHAK  
6104010308 D+ NAROUMON YOUNJID  
6104010738 D+ SAKDA PANLUEANG  
6104011082 D MARINA NAEAMAT  
6104012494 B+ A-SISAH LOHNA  
6104013930 C+ ARRIYA SUTCHU  
6104016644 C CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104016669 D SUCHADA KONGLANG  
6104016958 D+ TUAN-AHAMAD JUNI  
6104020737 C THANNAPA NOISA  
6104502221 D WATSAPHON KUWESA  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002576 C SKANT LIMSRISAKULWON  


MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904035358 C JIRASAK HOMJAN  
6002028154 D+ PORNPUN TOPHOCHANAPU  
6104004731 C+ SURIYUN CHUAYNUN  
6104010670 C SAMI-AH CHETEH  
6104010761 D+ SABRI SAMAAE  
6104013856 C PATTARAPHA BOONLON  
6204007931 B+ SUTHANYA SRISATJA  
6204009556 C+ JARIYA YOTPRATHUM  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904003414 C SUWANAN THONGNUESUK  
5904023644 D+ TANATORN DETRUEANG-N  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D  JARIYA JUMPATHET  
5504031989 D+ PUNJARAT SOONRAT  
5504058586 D+ ASMA HAYIHAMI   
5504023644 A TANATORN DETRUEANG  

 

MTH2254

- ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058339 D KORNSUDA PENGJAMJANG  
5604037308 D SUPHAPHON PHANALAIRA  
5604041151 C+ SOMHARUETAI BUANGR  
5904015491 D KATTIYA KORNDEE  
5904028635 D+ PRUSAWAN SAENA  
6104001273 D PASIN SOPHONTHANAP  
6104001901 C WIPAWEE THIPKERD  
6104002768 B+ YAOWARET PHRMKOED  
6104003063 C+ NARUMON KAENPIM  
6104004731 A SURIYUN CHUAYNUN  
6104005829 B SUWAN BOONCHAN  
6104009291 D SOPHONWIT PHOMUEAN  
6104010100 D PATTARAWADEE NONGMA  
6104010308 B+ NAROUMON YOUNJID  
6104010738 B+ SAKDA PANLUEANG  
6104014326 C PATSITA WAISOONG-NOE  
6204010570 B NASSARIYA JEHPORN  
6204016478 C A-ESOH SALAEHBINGG  


MTH2604

-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ  

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804053022 D FATMAWATI DERAMAE  
5804053444 C ILHAM MEESA  
5804016721 D+ DONLAYA LUECHA  
5904020939 D SIRADA RUEANGRATTANA   

 

MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 D NARONG CHAIHATHEP  

 

MTH3204

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 D+  CHIYAWAT KAEWKANHA  
5504030403 C+ PRAPAPORN KHAMCHAY  
5604047554 D  SUJINDA INPANYA  
5704031938 D NITTAYA BOONTANG  
5704037695 C+ PHENPORN PINKAEW  
5804054574 D+ USNEE BINSUPAAT  
5904014825 D TANANYA HWANGKUM  
5904020939 D+ SIRADA RUEANGRATTAN  
5904031811 D+ SARANCHANA YOIYATI  
5904041323 C+ HUNIFAH HADKEB  
6005000101 C PIMPISA RATTANAKUN  

 

MTH3207
- ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058339 D+ KORNSUDA PENGJAMJANG  
5554000355 A SOMBHORN PHROMSAK  
5804020591 D+ PANUPONG SUDKONG  
5804030913 D ATIGAN RAMJANTUK  
5904502043 C VARICH KASAMEJIT  
6104001869 B DARAWAN SIANGPHRO  
6104001877 C NOPPAWAN PHATRAT  
6104009219 B SOPHONWIT PHOMUEANG  
6104013856 B PATTARAPHA BOONLONG  
6104019960 A LIRAWADEE PHUANGMAR  

 

MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705003076 D THIRAWAT MALAICHOO  
6205002444 D+ PAWINWIT SONCHA  


MTH3403
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ


MTH3407

-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ  


MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 


MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804034873 D SAWANEE A-DAEM  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 D KANCHANA SANKLA  
5804053022 C+ FATMAWATI DERAMAE  
5904001384 C NUNTALUK DUMDUANGROM  
5904008041 C FITREE DERAMAE  

 

MTH4203

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SMITH MEAKPIBOONWATA  

 
MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 B+ KANYA THUENSIRI  
6105500570 D+ SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404033812 D WATHINI KHUNPAKDEE  
6005000101 B PIMPISA RATTANAKUN  
6105001512 C+ KANYA THUENSIRI  

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th