• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง      

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804002532 C WIPAWADEE YAWA  
5904014825 D TANANYA HWANGKUM  
5904031688 C+ NITTAYA MONKONBUT  
6106047597 D CHAKIT SRIJUN  
6304003723 D ORANUCH HINTONE  
6304502377 D+ RATIHAPHONG SUKKASEM  
6304503722 D JETTARIN RONGPOL  
6305001551 D CHINNAPHRON CHINNASR  

 

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6201006209 D AKARAPHONG KONGPRAP  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5505005495 C SASITORN RUANGREN  
5804029725 C SAOWANEE PETKEEREERA  
5905001854 D+ ARISA JAIYAO  
5905002399 C CHONLAKORN LOAWYAI  
6005001315 C THANNATHON WONGHIRAN  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 D SUPHAPHON PHANALAIR  
5990506031 A PONGPAT PONGSRI  
6104003055 C+ NAPAT PHUTHANABAT  
6104010142 A SUNISA PONLAWAT  
6104014326 B PATSITA WAISOONG-NOE  
6154002254 A CHADAPHON SAEAUI  
6204014762 C NICHAPACH CHANDARAK  
6304502377 D RATTHAPHONG SUKKASE  


MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 C ASMA HAYIHAMI  
6304502377 B RATTHAPHONG SUKKASE  
6304503722 C+ JETTARIN RONGPOL  


MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058339 D+ KORNSUDA PENGJAMJAN  
5604041151 D+ SOMHARUETAI BUANGRAB  
5904011177 D WATCHAREE WONGTALA  
5904014114 C NARUEMON KEHATHAN   
5904018693 B+ ALONGKORN SAEKAO  *แก้ไขรหัส
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWATA  


MTH2253
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504041764 D SURAIYA SANI  
5504058339 C KORNSUDA PENGJAMJAN  


MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804044609 D SIRIWIMON KUMSUK  
6104010670 D SAMI-AH CHETEH  
6204000357 D SIWITA THAPTA  
6204016098 D SIRIPONG RODSUMRID  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805009270 B+ DECHAWATHR ANERKSIN  
5904014114 C NARUEMON KEHATHAN  


MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 B+ NARONG CHAIHATHEP  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 A    
5604503135  D    
5904011177  D    
6104003188  B    
6104013922 B    
6104013930 C+    
6104014326 B+    
6105500570 B+    
6204003807 D    
6204016767 C    
6205002873 A    

 

MTH3207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 B NARONG CHAIHATHEP  
5990506031 B PONGPAT PONGSRI  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWAT  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704502342 C+ NIPAPORN NAIYANATA  
5804034345 C+ KAMONCHANOK SIBORIB  
5904030615 A THONGCHAI JOYLEK  
6104000796 C+ CHALITA PUNATUNG  
6104001901 A WIPAWEE THIPKERD  
6104003055 B+ NAPAT PHUTHANABAT  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104004327 A PARINDA KAIRIN  
6104004731 B+ SURIYUN CHUAYNUN  
6104006066 C PHAKHARAT HOIKHAO  
6104009557 C PAWEENA THASRIPHU  
6104010142 A SUNISA PONLAWAT  
6104010308 B NAROUMON YOUNJID  
6104010571 B+ TANINTRA PANITPARAD  
6104010738 A SAKDA PANLUEANG  
6104012494 A A-SISAH LOHNA  
6104013922 A THATSANI THIPBURI  
6104013930 A ARRIYA SUTCHU  
6104014326 B PATSITA WAISOONG-NO  
6104015232 B CHOLAMAS TRIMET  
6104016644 B CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104020331 B SOPHIDA BUSUWA  
6104020737 B+ THANAPA NOISA  
6104500753 C+ JUNTHIWA BUNCHALO  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804006582 D AMONRAT KHANTI  
5904502043 A VARICH KASAMEJIT  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 B+ SOMBHORN PHROMSAK  
6104019135 C+ ANAN RUJICHANANTAKUL  
6105500349 B CHANAN SUKPRAKUN  
6204018011 A PHARUNYOO ONNUAM  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002873 A PATAVEE PIROM  

 

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ


MTH3506
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

MTH3603

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002873 B+ PATAVEE PIROM  


MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 D+ SUPHAPHON PHANALAIR  


MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005420 D+ KANLAYA THANAKIADKOS  
5804034873 C+ SAWANEE A-DAEM  

 
MTH4203
- ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 A JAKKRAPAN SUDTHIPADH  


MTH4404
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH4903

- ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ  

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 B SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th