• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002756 D+ ORANAN KAEW-ARMART  
6204001280 D+ KUNANEE SANOYANYA  
6204006602 C SUPHATTRA KETWICHIT  
6204007691 D SAWALI DAMKUN  
6204009556 D+ JARIYA YOTPRATHUM  
6204014655 D NUR-INEE SUETOH  
6204016478 D+ A-ESOH SALAEHBING  
6304008706 D KASON NONGKUMPA  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704048346 C JITTRAPORN DUANGARMP  
5804008885 C NURMA POHSA  
5804008976 C ISLAH DOSA  
5804009149 C RUSDA NILEA  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5804044609 C SIRIWIMON KUMSUK  
5804046976 B ATTAPON TOKAM  
5904000048 B OONNALIN SUKSANIT  
5904014825 B+ TANANYA HWANGKUM  
5904030706 D NILAWAN SENARAT  
5904031688 D NITTAYA MONGKONBUT  
5904042818 C+ PASEEYAH HAYEE-ABU  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
55xxxxx179 D    
58xxxxx574 D    
58xxxxx768 D    
59xxxxx193 D    
59xxxxx720 D    
62xxxxx305 D    

 

MTH2104
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104002768 D YAOWARET PHRMKOED  
6104010142 B SUNISA PONLAWAT  
6104500753 C+ JUNTHIWA BUNCHALO  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002043 C BENJARAT WANGTHARA  
6005003980 C SANHAKORN HONGNONGSA  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005124 D KANLAYA THANAKIADKO  
5704012771 C PATSARA BUAPUN  
5904020301 C+ PIMTIP KAEWSIRI  
5904028635 C+ PRUSAWAN SAENA  
5904502043 B+ VARICH KASAMEJIT  
6104000150 B+ THAKSINA SINKONG  
6104006066 C PHAKHARAT HOIKHAO  
6104015232 B CHOLAMAS TRIMET  
6104500720 A AELISA YAKOH  
6204002072 B SUWANNA THAIPEAN  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904011177 D WATCHAREE WONGTALA  
6104500396 A KIATCHUPONG THANPRAS  
6204001280 D+ RUNANEE SANOYANYA  
6204006602 D SUPHATTRA KETWICHIT  
6204010091 C SUWATEE JAIPHOP  
6204015348 D PHATTHARAWADI TITDA  
6204017211 B+ PHATTHARAHONG CHAIC  
6204017328 D ASRA DALA  
6204018185 D+ ANIRA KASENG  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704016319 B SUPOPORN SUWANMEK  
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504036129 D+ ORAWAN KRAPIW  MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 D KANCHANA SANKLA  
5904018693 B ALONGKORN SAEKAO  
5904030615 D THONGCHAI JOYLEK  
5904040853 D SANOMTHIP DUANGSAMR  
6104000796 C+ CHALITA PUNATUNG  
6104001869 D+ DARAWAN SIANGPHRO  
6104001877 D NOPPAWAN PHATRAT  
6104004327 C PARINDA KAIRIN  
6104004558 C PIMPILA MANOMAI  
6104010571 B TANINTRA PANITPARAD  
6104015232 B CHOLAMAS TRIMET  
6104016669 B SUCHADA KONGLANG  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904035697 D SUPALUK LAKAEW  


MTH3105
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

 

MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  

 

 
MTH3204

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  


MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C+ SUPHAPHON PHANALAIRA  
5904008041 D FITREE DERMAE  
5904023644 C+ TANATORN DETRUEANG  
5904026142 D KANOKREKA THAONANG  
5904042818 C+ PASEEYAH HAYEE-ABU  
6104005829 C+ SUWAN BOONCHAN  
6104502221 D WATSAPHON KUWESA  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504041764 D SURAIYA SANI  
5904011177 C WATCHAREE WONGTALA  
6104017188 B SAITAN PROMSAKUN  

 

MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 B+ CHANAN SUKPRAKUN  
6105500570 B SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 C+ KANCHANA SANKLA  
5804030913 D+ ATIGAN RAMJANTUK  
5904009916 D+ KORAPIN KRAINARA  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPAD  

 

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604041151 D SOMHARUETAI BUANGRAB  
6105500570 C SMITH MEAKPIBOONWAT  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904014114 C+ NARUEMON KEHATHAN  

 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 B+ CHANAN SUKPRAKUN  

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th