• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704033173 A CHAROENPORN CHOOWET  
5904014825 D TANANYA HWANGKUM  
6103011109 D+ THANAKORN NILMANEE  
6190014990 C PEERAPOL MEESUWAN  
6204000357 C SIWITA THAPTA  
6204004797 A BUTSAYAMAT O-CHA  
6204005059 D+ DOLAYA POLCHAI  
6204006537 D+ PANUPONG RATTANACHAT  
6204014796 D HAFISA BINSAPAE-ING  
6204017211 A PHATTHARAPHONG CHAIC  
6205002428 D TEACHASIT CHINSAMRON  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604510619 C SIRARAT MOUSIK  
5904001954 D+ HADEEBAH WAEBUESA  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904029930 D    
6204018011 B    


MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 B KANYA THUENSIRI  
6105001728 D+ WARAPORN THONG-ON  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6205003228 C SUMARIN SAENGKHOT  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500927 C NUTTAPOL MOOZA  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 A KANCHANA SANKLA  
5704506103 B KHUZAIMAH DAOH  
5804002532 B+ WIPAWADEE YAWA  
5804008976 B+ ISLAH DOSA  
5804016060 A NATEEKAN TOEMPHOL  
5804020591 A PANUPONG SUDKONG  
5804046976 A ATTAPON TOKAM  
5804053444 B ILHAM MEESA  
5904020939 B SIRADA RUEANGRATTANA  
5904031811 B+ SARANCHANA YOIYATI  
6104005829 C SUWAN BOONCHAN  
6104009557 B PAWEENA THASRIPHU  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6205002873 C+ PATAVEE PIROM  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804501962 D  HATHAIKAN SIAMKANG  
5904018693 C+ ALONGKORN SAEKAO  
5904020939 C+ SIRADA RUEANGRATTANA  
5990506031 C+ PONGPAT PONGSRI  
6105001512 C KANYA THUENSIRI  
6190010139 B JAROENCHAT SAEJANG  
6204000357 C SIWITA THAPTA   
6204002072 D+ SUWANNA THAIPEAN  
6204010570 C+ NASSARIYA JEHPORN  
6204014374 D NATJAMEE CHAISOONTH  
6204015132 D SUTAT PAIKAEW  
6204016478 D+ A-ESOH SALAEHBING  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804008976 D ISLAH DOSA  
5804046976 C+ ATTAPON TOKAM  
5804501962 C+ HATHAIKAN SIAMKANG  
5901020353 D+ DARIN HEMSEM  
5904013363 C CHATANONG KLAMOD  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904023289 A ATAWOOT POLPOOL  
5904031811 D SARANCHANA YOIYATI  
5904038337 D RUNGRUEDEE LATTHICH  
590404622 C PATTARAVADEE KONGSRI  

 

 

MTH2253
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904011177 D WATCHAREE WONGTALA  
6104007809 C+ TADSAWAN CHAUSAWAT  
6104008336 C+ MATLIKA HMEPHITHAK  
6104009557 A PAWEENA THASRIPHU  
6104011082 C MARINA NAEAMAT  
6104012494 C+ A-SISAH LOHNA  

  

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002947  B+    
6205000976 A    

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIR  
5704002947 B+ SUPAWADEE THUMMAWAI  
5804020591 A PANUPONG SUDKONG  
5904003315 C KETSARAPORN PRAPWATC  
5904005328 A NITHIRAT KAWROD  
5904015491 D KATTIYA KORNDEE  

 

MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805009270 B DECHAWATHR ANERKSINW  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SMITH MEAKPIBOONWATA  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 B+ NARONG CHAIHATHEP  
6105001728 C+ WARAPORN THONG-ON  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  
6205002872 A PATAVEE PIROM  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002947 A  SUPAWADEE THUMMAWAI  
5804008885 C+ NURMA POHSA  
5804019882 D PETCHARA JUTTO  
5904000816 A TEEPRAPAN PATTOOM  
5904003315 C+ KETSARAPORN PRAPWATC  
5904009916 A NITHIRAT KAWROD  
5904016721 C+ DONLAYA LUECHA  
5904019311 B WIPHAWDI PHOMBUN  
5904038337 D+ RUNGRUEDEE LATTHICH  
6104016958 C TUAN-AHAMAD JUNI  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604033422 B+ TIMAPORN PRAYONGSUB  
5904018693 C ALONGKORN SAEKAO  
5904020301 B+ PIMTIP KAEWSIRI  
6005501058 D+ SAENPRASER  

 


MTH3304

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604030220 B APHICHAYA INTHACH  
5904005328 B+ NITHIRAT KAWROD  
5904020939 D SIRADA RUEANGRATT  
6005501058 D+ KOONSUEK SAENPRASI  
5904040622 C PATTARAVADEE KONGSRI  *แก้ไข

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  
6205002444 A PAWINWIT SONCHA  
6205002873 B PATAVEE PIROM  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002444 A    

 

MTH3503

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 A JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH3603

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105001728 A WARAPORN THONG-ON  

 

MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804030251 C KAMONWAN YAIMA  
5904015491 B KATTIYA KORNDEE  
5904016721 C DONLAYA LUECHA  


MTH4203

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 B SINTON KANPEAN  
6205002444 B+ PAWINWIT SONCHA  


MTH4304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005000101 C PIMPISA RATTANAKUN  
6005006967 B+ SOMKID PRONGJAI  

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504018259 D  RATCHANOK KONGKAEW  
6105500349 D CHANAN SUKPRAKUN  
6205002444 D+ PAWINWIT SONCHA  


MTH4405
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
 

MTH4903

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805009270 A DECHAWATHR ANERKSIN  
6105500570 B+ SMITH MEAKPIBOONWAT  
6205002444 A PAWINWIT SONCHA  

 

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5905002613 A NARONG CHAIHATEP  
6005501702 A CHANAKARN SAESEAW  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th