• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผลสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704031938 D NITTAYA BOONTANG  
5804049434 C WANNAPA PHUTTHONG  
5904042644 D WANISA NICHIBULAD  
5904042818 D PASEEYAH HAYEE-ABU  
6002028154 C PORNPUN TOPHOCHANAP  
6104014532 ฺB PATCHAREE JUMCHART  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6190000791 C PIYAPHAT PATJAIKHUNN  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6204001355 D ATTAPON TONGNAK  
6204002072 D SAWANNA THAIPEAN   
6205002873 B+ PATAVEE PIROM  
6290024436 C KITPIPAT JARITWONG  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 D SUPISSARA PANTAWATEE  
5704008084 B WANIDA SRI-SAM-ANG  
5704037695 C PHENPORN PINKAEW  
5705006533 C CHAKKRAPOP CHAOCHAL  
5804005493 B WEERAYA SANYAKIADT  
5804008893 D LATEEPAH MARUESA  
5904005328 A NITHIRAT KAWROD  
5904018982 C JUREEPORN DUANGSOMA  
5904019311 D+ WIPHAWDI PHOMBUN  
5904020798 C PAWITA THAIPAN  
5904020939 D+ SIRADA RUEANGRATTANA  
5990506031 C+ PONGPAT PONGSRI  
6105001512 D KANYA THUENSIRI  
6205002444 A PAWINWIT SONCHA  

 

MTH2103

      รหัส   เกรด
57xxxxx533 C+
58xxxxx039 D+
61xxxxx349 A
61xxxxx139 C
62xxxxx158 A
62xxxxx206 C+
62xxxxx347 A
62xxxxx444 A
62xxxxx873 B+

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904002457 D CHUGEAD BOONMEE  
5904017414 C+ RATTANA DUANGKAEW  
5905005327 D BUNYASIT SAENKWA  
6105001512 C KANYA THUENSIRI  
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPADH  
6205002444 C+ PAEINWIT SONCHA   

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
58XXXXX934 D+    
60XXXXX040 A    

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002947 B SUPAWADEE THUMMAW  
5805007464 B+ YANEE SAMMANEA  
6104500753 B+ JUNTHIWA BUNCHALO  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804001450 D+ AMEEN ASEA  
6204001355 D ATTAPON TONGNAK  

 


MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904502043 D VARICH KASAMEJIT  

 

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504030403 C PRAPAPORN KHAMCHAY  
5504054759 D JARUWAT TUYLA  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804037033 C RATIYA DAMKRA  
6104001448 B JUTAMANEE PHOMRIT  
6104003055 B NAPAT PHUTHANABAT  
6104003188 B+ RUNGRUEANG MAKDEE  
6104005472 D CHATTARIN RUEANGYOD  
6104010142 B+ SUNISA PONLAWAT  
6104013922 B+ THATSANI THIPBURI  
6104013930 C+ ARRIYA SUTCHU  
6104016644 B+ CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104017188 D SAITAN PROMSAKUN  
6104021123 D+ PITTIYA WORACHOTTAN  
6104500720 A AELISA YAKOH  
6104500753 A JUNTHIWA BUNCHALO  
61054002254 A CHADAPHON SAEAUI   

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604041151 C SOMHARUETAI BUANGRAB  
5804037033 A RATIYA DAMKRA  
5904019311 C+ WIPHAWDI PHOMBUN  


 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704008084 D WANIDA SRI-SAM-ANG  
5804046976 C ATTAPON TOKAM  
5904000048 D OONNALIN SUKSANIT  
5904000725 C+ KUNNIKA INTAGO  
5904003414 D SUWANAN THONGNUESUK  
5904006193 C PHAKWALAN CHAIYARAT  
5904007720 D SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904008884 D SAHARACH BOONNEEPIP  
5904030706 D NILAWAN SENARAT  
5905000609 D KANCHANA VATCHARAPIC  
6204018011 C PHARUNYOO ONNUAM  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 C SOMBHORN PHROMSAK  
5604052018 B+ KANCHANA SANKLA  
5704032860 C+ SAIFON TAPRAP  
6104010670 A SAMI-AH CHETEH  
6104010761 C SABRI SAMAAE  
6104011066 D+ SIRIPORN KAEWPANPAH  

 

MTH3304
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 C+ SUPISSARA PANTAWATEE  
5804034873 D+ SAWANEE A-DAEM  
5904014825 A  TANANYA HWANGKUM  
5904016721 D+  DONLAYA LUECHA  
5904028635 C+  PRUSAWAN SAENA  
5905000609 A  KANCHANA VATHARAPIC  
6104005829 C+ SUWAN BOONCHAN  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 C ASMA HAYIHAMI  
6104005829 B+ SUWAN BOONCHAN  
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH4403 
- ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504030403 D PRAPAPORN KHAMCHAY  
5554000355 B SOMBHORN PHROMSAK  
5805009270 C+ DECHAWATHR ANERKSIN  
5905000609 C+ KANCHANA VATCHARAPI  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  

 

 

 

 


***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th