• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วิชาจัดสอบเอง ภาค 2/62

ขอแจ้งกำหนดการสอบ วิชาจัดสอบเอง ภาค 2 /2562
MTH3407 สอบวันที่ 18 ก.พ.63 09.30-11.30 SCL315
MTH3608 สอบวันที่ 19 ก.พ.63 13.30-16.00 SCL316
MTH4506 สอบวันที่ 20 ก.พ.63 09.30-11.30 SCL313/2
MTH3205 สอบวันที่ 20 ก.พ.63 13.30-16.00 SCL313/2
MTH2605 สอบวันที่ 20 ก.พ.63 13.30-16.00 SCL313
MTH4904 สอบวันที่ 20 ก.พ.63 09.00-11.30 SCL314
MTH2604 สอบวันที่ 21 ก.พ.63 11.30-13.30 SCL313/2
MTH2253 สอบวันที่ 24 ก.พ.63 09.00-11.30 SCL315
MTH2601 สอบวันที่ 24 ก.พ.63 09.30-11.30 SCL313
MTH3503 สอบวันที่ 25 ก.พ.63 11.30-14.00 SCL315
MTH4403 สอบวันที่ 25 ก.พ.63 11.30-14.00 SCL315
MTH2107 สอบวันที่ 16 มี.ค.63 13.00-15.30 SCL313
MTH3105 สอบวันที่ 16 มี.ค.63 13.00-15.30 SCL313

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th