• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สารสนเทศบุคลากร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ทุก ๆ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th